czwartek, 26 maja 2022

Republika Kolesi


Kilkaset tysięcy złotych za m.in. prowadzenie kont na Facebooku dla męża Rzecznik Prasowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu! Pokazujemy dokumenty.

 

W czwartek, 26 maja 2022 roku, radni Prawa i Sprawiedliwości wraz z grupą radnych niezależnych zorganizowali konferencję prasową, w trakcie której zaprezentowali informacje, poparte dokumentami, o niepokojących opinię publiczną praktykach, jakie w Bytomiu trwają od trzech lat.

 

W listopadzie 2018 roku prezydentem Bytomia został Mariusz Wołosz wybrany z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Rzecznikiem Prasowym nowego prezydenta, a także naczelnikiem Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji została Małgorzata Węgiel – Wnuk, żona wieloletniego współpracownika Mariusza Wołosza – Bartłomieja Wnuka.

Od roku 2019 spółka PEC, której większościowym udziałowcem jest Gmina Bytom reprezentowana przez prezydenta Bytomia rozpoczyna podpisywanie umów z firmą Bartłomieja Wnuka „Wnuk Consulting”.

PEC podpisał szereg umów z „Wnuk Consulting” na łączną kwotę ponad 397 000 zł. Umowy dotyczyły szeroko pojętych działań promocyjnych, takich jak utworzenie i prowadzenie kont Bytomski Alarm Smogowy czy Radzionkowski Alarm Smogowy na Facebooku i Instagramie, promowanie Bytomskiego Alarmu Smogowego na jednym z lokalnych portali internetowych, umieszczanie postów nawiązujących do działalności przedsiębiorstwa itp. Wszystko to pomimo faktu, iż w PEC funkcjonuje Dział Marketingu i Analiz, którego pracownicy mogliby zająć się tego typu działalnością.

Jedna z umów podpisanych przez Wnuk Consulting z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bytomiu, zawarta już w 2019 roku, dotyczyła, oprócz działań związanych z Facebookiem czy Instagramem, stworzenia strony internetowej PEC. Całość tej usługi wyceniono na 172 200 zł brutto. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż wcześniej PEC zawarł umowę z inną firmą, której za wykonanie strony internetowej miał zapłacić kwotę 23 370 zł brutto, a więc ponad 7 razy mniejszą. Nie wiemy z czego wynika tak rażąca różnica.Kolejna spółka miejska, będące w 100% własnością Gminy Bytom Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, a także Urząd Miejski w Bytomiu, zawarły szereg umów z firmą pod nazwą Bartłomiej Zylla Multimedia. Podmiot ten, jak wynika z ogólnodostępnych danych odwiesił swoja działalność w dniu 1 lutego 2021 roku i jeszcze w tym roku zawał umowę z Gminą Bytom na produkcję filmu promocyjnego nowego lodowiska w Bytomiu oraz z BPK na usługi polegające  m.in. na przeprowadzenie kampanii reklamowych w lokalnym, bytomskim tygodniku, miesięczniku i portalu internetowym. Usługę tę wyceniona na 113 160 zł brutto.


W roku kolejnym zawarto podobną umowę tym razem na kwotę 118 080.Bartłomiej Zylla, jak wynika z informacji umieszczonych na stronie internetowej Wnuk Consulting jest pracownikiem tego podmiotu. W Wnuk Consulting jest Content Managerem.Bartłomiej Wnuk i jego firma otrzymywał zlecenia wszędzie tam, gdzie na stanowiskach decyzyjnych znajdował się Mariusz Wołosz. Wcześniej był to między innymi Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, gdzie dyrektorem w latach 2014-2018 był Mariusz Wołosz, a firma Media Consulting Wnuk, a następnie Wnuk Consulting także zajmowała się promocją szpitala poprzez m.in. zamieszczanie treści na stronie internetowej placówki czy prowadzenie strony szpitala w serwisie Facebook.
Wnuk Consulting prowadził także działania promocyjne Mariusza Wołosza w okresie kampanii wyborczej, jednakże pośród posiadanych faktur, jakie złożono po wyborach w PKW nie ma tych, które dokumentowałyby opłacenie kilku akcji promocyjnych kandydata na prezydenta. W związku z tym radni Rady Miejskiej w Bytomiu zwrócili się do szefa PKW z prośba o wyjaśnienie prawidłowości finansowania kampanii wyborczej Mariusza Wołosza.
Łącznie, jak wynika z uzyskanych dokumentów, firma prowadzona przez kolegę prezydenta Mariusza Wołosza, jednocześnie męża Rzecznik Prasowej Urzędu Miejskiego, pełniącej także funkcję Naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji, podpisała z PEC umowy na kwotę 397 496,95 zł.

Firma prowadzona przez pracownika Wnuk Consulting podpisała umowy z Miastem Bytom oraz spółką BPK na kwotę 241 559,70 zł.W naszym przekonaniu w opisywanych sytuacjach doszło do ewidentnego konfliktu interesów i swoistej formy nepotyzmu, polegającego na zawieraniu przez spółki miejskie, szeregu umów z firmą prowadzoną przez wieloletniego kolegę i współpracownika prezydenta Mariusza Wołosza.

Ponadto Radni Klubu PiS oraz radni niezależni, stanowiący 1/3 składu Rady Miejskiej w Bytomiu zwrócili się do CBA z wnioskiem o zbadanie zasadności zawieranych umów, pod kątem Art. 231. § 1. KK:

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Naszym zdaniem, mogło dojść do niewłaściwego zarządzania majątkiem spółek, bowiem zadania, które były zlecane na zewnątrz (np: zakładanie i obsługa kont na Facebooku czy Instagramie, przekazywanie i redagowanie komunikatów medialnych, etc…), mogły zostać wykonane przez pracowników tychże podmiotów.

Warto podkreślić, iż zarówno PEC, jak i BPK są w Bytomiu monopolistami w dziedzinach, w jakich prowadzą swoją działalność. Stąd też wydatki na jakiekolwiek działania promocyjne powinny być tam ograniczone do minimum.