Klub radnych PiS

Mariusz Janas 
- posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności zarządzanie firmą. W 2005 roku ukończył Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i w tym samym roku został wyróżniony Medalem Miasta Bytomia. Przez wiele lat pracował jako kierownik Świetlicy Środowiskowej „Promyk św. Brata Alberta”.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.  Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu.


Piotr Patoń 
- elektromonter w oddziale łączności w KWK Bobrek. Członek NSZZ Solidarność. Radny Rady Miejskiej w Bytomiu od 2006 roku. W kadencji 2014-2018 wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia ochrony środowiska i spraw społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu, członek Komisji Komunalnej i spraw lokalowych RM, członek komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji RM, członek Komisji Rewizyjnej RM, członek Komisji Prawa i porządku publicznego RM.

 Alfred Pyrk
- z zawodu nauczyciel, absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu, Radzionkowie i Piekarach Śląskich.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS w bytomskiej Radzie Miejskiej Iwona Pakosz
Z zawodu jest nauczycielem języka niemieckiego. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. Poprzednio pracowała w Szkole Podstawowej nr 38 i 23 w Bytomiu, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Gimnazjum nr 7 w Bytomiu. Poza tym jest tłumaczem przysięgłym i biegłym sądowym z zakresu języka niemieckiego.


Michał Glatte
Wykształcenie wyższe - magister administracji publicznej. Pracownik Poczty Polskiej. Od 2004 roku nieprzerwanie członek Prawa i Sprawiedliwości. Członek Zarządu Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu.


Andrzej Kostek
magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1990r. zawodowo związany z Tramwajami Śląskimi S.A. - obecnie główny specjalista d/s promocji i reklamy Spółki. Radny Rady Miejskiej w Bytomiu w latach 1998-2002 i od 2006 do nadal, obecnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.