poniedziałek, 4 kwietnia 2022

Oświadczenie Waldemara Gawrona


W dniu 4 kwietnia 2022 r. złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji II Zastępcy Prezydenta Bytomia, tym samym po ponad 3 latach pracy dla dobra mieszkańców i miasta żegnam się ze stanowiskiem.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom,
z którymi miałem okazję pracować w podległych mi wydziałach Urzędu Miejskiego oraz jednostkach organizacyjnych, mając zawsze na celu w pierwszej kolejności nasze dobro wspólne, które zostało mi powierzone.
Nie sposób wymienić Was wszystkich, którzy wspieraliście mnie dobrym słowem, pomysłami oraz rozwiązaniami, które udało nam się przez ten czas wypracować, niejednokrotnie w sytuacjach niestandardowych. Zarówno w okresie pandemii jak i po ataku Rosji na Ukrainę pokazaliśmy, że wspólnie możemy robić wielkie rzeczy, nawet bez stawania na świeczniku i pokazywania się w blasku fleszy.
Życzę Wam, abyście dalej podążali drogą, którą sobie wytyczyliśmy, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań rzetelnością i skutecznością w pracy dla dobra Bytomian.

Waldemar Gawron