poniedziałek, 4 kwietnia 2022

Oświadczenie PiS w BytomiuOświadczenie Zarządu i Klubu Radnych PiS w Bytomiu z dnia 4 kwietnia 2022 roku. Oświadczenie

Zarządu i Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu

 

Po wyborach samorządowych, jakie odbyły się w  roku 2018, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na zawarcie porozumienia programowego z wybranym wówczas na funkcję prezydenta Bytomia Mariuszem Wołoszem. W ramach porozumienia za priorytet uważaliśmy walkę z mafią śmieciową, stąd też jednym z naszych warunków było to, aby to ludzie desygnowani przez PiS, odpowiadali merytorycznie za walkę z tym procederem. Po trzech latach współrządzenia miastem stwierdzamy, iż walkę tę wygraliśmy i w Bytomiu nie istnieje dzisiaj problem nielegalnie zwożonych do miasta odpadów. Ponadto, dzięki naszym działaniom, prowadzonym wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, odzyskaliśmy dla Bytomia miejskie składowisko odpadów.

Minione trzy lata to także czas ciężkiej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta.  Dobra współpraca w samorządzie przekładała się na skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla Bytomia. Dzięki nim powstało m.in. nowe lodowisko, boiska przyszkolne, powstaje nowe przedszkole w Miechowicach, remontowane i modernizowane są obiekty kulturalne i edukacyjne, a wiele dróg doczekało się niemożliwych do zrealizowania przez lata remontów.

Jednakże od dłuższego czasu z niepokojem obserwowaliśmy działania prezydenta miasta Mariusza Wołosza podważające sens takiej współpracy. Nasilające się  ataki na rząd połączone z brakiem wizji rozwoju miasta  oraz nieakceptowane przez nas decyzje, takie jak np. zmiana organizacji ruchu na ul. Karola Miarki, opóźnienia w realizacji inwestycji wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego czy zaniechania w dziedzinie rozbudowy i działalności składowiska odpadów, poddają w wątpliwość sens dalszej współpracy.

Wielokrotne rozmowy i podejmowane próby stworzenia spójnej wizji przyszłości naszego miasta oraz zasad dalszej partnerskiej współpracy, nie przyniosły żadnych rezultatów. Niestety, prezydent miasta wybrał stagnację Bytomia zamiast jego rozwoju. Wybrał konflikt zamiast spokoju. Nie akceptujemy działań prezydenta Bytomia zmierzających do wciągnięcia naszego miasta w wywołane przez opozycję spory polityczne na szczeblu krajowym.  To wszystko w połączeniu z próbą marginalizacji Prawa i Sprawiedliwości i jego przedstawicieli uniemożliwiają nam dalsze trwanie w fikcyjnym od kilku miesięcy porozumieniu.

 

Maciej Bartków

Przewodniczący PiS w Bytomiu

 

Alfred Pyrk

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

Waldemar Gawron

Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia