wtorek, 7 lipca 2020

Program Andrzeja Dudy


W niedzielę, 12 lipca br., wybierzemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Spośród dwóch kandydatów ubiegających się o ten urząd, tylko jeden – Andrzej Duda, posiada komplementarną wizję przyszłości Polski, a także konkretny program, jaki chce zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat.

Propozycje Prezydenta Andrzeja Dudy spotkały się z pozytywnym odbiorem, o czym świadczyć może jego zwycięstwo w I turze wyborów, także w Bytomiu. Jeżeli zatem chcemy, aby Polska wciąż odchodziła od toczącego Ją układu III RP, od postkomunistycznych i pseudoliberalnych ustaleń Okrągłego Stołu, jeżeli chcemy kontynuacji budowy Polski Solidarnej – głosujmy w niedzielę na Andrzeja Dudę.

Przed dokonaniem wyboru warto zatem zapoznać się z propozycjami Prezydenta RP Andrzeja Dudy i skonfrontować je z mglistymi, pełnymi błędów, obietnicami jego kontrkandydata.