środa, 10 czerwca 2020

Prezydent Andrzej Duda podpisał Kartę Rodziny!

Prezydent Andrzej Duda podpisał Kartę Rodziny: dokument, który ma wskazać - zdaniem sztabowców głowy państwa - najważniejsze wartości wyznawane przez ubiegającego się o reelekcję polityka.


- Nie mam żadnych wątpliwości jako prezydent, że właśnie rodzina - jak słusznie stanowi konstytucja - wymaga szczególnej opieki ze strony państwa - podkreślił. Zdaniem prezydenta podpisanie Karty Rodziny jest zobowiązaniem dla niego, by chronić interesów tej komórki społecznej. - Rodzina to dzieci, rodzina, dziadkowie, w szerokim tego słowa znaczeniu. To często rodzina wielopokoleniowa, często się wspierająca - dodawał.

W podpisanym przez Andrzeja Dudę dokumencie możemy przeczytać o gwarancjach kontynuacji świadczeń prorodzinnych, jak programy 500+ czy Dobry Start 300+, a także wprowadzenie nowych rozwiązań, jak deklarowany niedawno przez prezydenta bon turystyczny. Andrzej Duda zadeklarował też objęcie szczególną opieką rodziny wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.
- Karta Rodziny to zobowiązanie, którego jako prezydent będę ściśle przestrzegał. To zasady, którymi będę się kierował, podejmując decyzje o podpisaniu ustaw uchwalanych przez polski parlament - zadeklarował.

Prezydent podkreślił również, że nie godzi się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. W podpisanej Karcie Rodziny to także "ochrona dzieci przed ideologią LGBT", co ma zapewnić zdaniem prezydenta "zakaz propagowania tej ideologii" w instytucjach publicznych. Andrzej Duda zwrócił także uwagę na konieczność zwiększenia roli rodziców przy prawie do decydowania o edukacji i przyszłości ich dzieci.

- Wobec wielu debat i prądów, które otaczają nas i usiłują przenikać do naszej rzeczywistości, a czasem siłą są nam wtłaczane, ta obrona rodziny jest konieczna. (...) To jest obca ideologia, nie ma zgody na to, by mogło być to wprowadzane do naszego kraju - tłumaczył.Andrzej Duda wskazał również na ważny w jego ocenie aspekt dotyczący wsparcia dla seniorów poprzez takie programy jak wypłata tzw. trzynastej emerytury czy zapewnienie darmowych leków dla osób po 75. roku życia. Prezydent zwracał również uwagę na konieczność zwrócenia uwagi w zakresie pomocy rodzinom samotnie wychowującym dzieci i stworzenie "prorodzinnego rynku pracy". - Posiadanie dziecka nie może być argumentem przeciw rozwojowi zawodowemu - zaznaczył, akcentując argument związany z ochroną praw kobiet, które wracają po urlopie macierzyńskim. Prezydent wskazywał też konieczność deklaracji związanej z niepodwyższaniem wieku emerytalnego.

W Karcie podpisanej przez prezydenta znalazły się również zapisy związane z uchronieniem dzieci przed pornografią, a także realizowanie programów walki z uzależnieniami u nieletnich. Zdaniem głowy państwa należy również wprowadzić wyższe kary za przemoc w rodzinie.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-06-10/prezydent-andrzej-duda-podpisze-karte-rodziny-ogladaj-od-1000/