środa, 22 kwietnia 2020

Pomoc dla Bytomia


Wsparcie rządu i samorządu województwa dla naszego miasta.Minister rodziny Marlena Maląg zapowiedziała w ostatnich dniach zwiększenie pomocy dla Domów Pomocy Społecznej. Minister przypomniała, że obecnie choruje na koronawirusa 311 pensjonariuszy na ok. 80 tysięcy wszystkich lokatorów DPS-ów. Zapowiedziane wsparcie pochodzić będzie z funduszy, które nie zostały wykorzystane przez marszałków województw. Wytyczne ministra funduszy i polityki regionalnej w tej sprawie obowiązują od tygodnia. Jak informuje minister Jarosińska-Jedynak część samorządów, województw już przedstawiła swoje programy wsparcia. - Chociażby województwo śląskie, które będzie realizowało projekt wartości prawie 13 mln zł., w ramach, którego będą kupowane środki ochrony indywidualnej. W ramach tego programu dofinansowanie otrzymają wszystkie DPS działające w Bytomiu. Wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 350 000 zł zostały już złożone przez Miasto Bytom. Z pieniędzy tych finansować można między innymi zakupy środków ochrony indywidualnej, sprzętu do dezynfekcji, a także finansować tymczasowe lub stałe przeniesienie osób z dużych instytucji do miejsc o mniejszym zagrożeniu epidemicznym. Są także pieniądze na finansowanie wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz na tak podstawowe potrzeby jak zapewnienie wyżywienia.


Co ważne, nie ma zamkniętego katalogu działań, które można sfinansować – założenie jest takie, że pieniądze mają być kierowane na walkę ze skutkami COVID-19. Wsparcie ma być elastyczne, to znaczy dostosowane do potrzeb na aktualnym etapie rozwoju epidemii. Będą je wdrażać Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.


Województwo Śląskie rozpoczęło także realizację projektu pn. „Śląskie zdrowie”, z budżetem ponad 123 milionów złotych. Jak informuje Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa, z tej puli zagwarantowano Bytomiowi 1,5 miliona złotych, z przeznaczeniem dla Szpitala Miejskiego nr 1 i jego Oddziału Zakaźnego.


Tymczasem cały czas płynie także pomoc dla miast z rządowej Agencji Rezerw Materiałowych.

W kwietniu do Bytomia dotarły cztery takie transporty – mówi radny Rady Miejskiej w Bytomiu Maciej Bartków. – Materiały, jakie otrzymuje Bytom kierowane są do wszystkich Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w naszym mieście.


Jak podkreśla Waldemar Gawron, Zastępca Prezydenta Miasta:  Każdy transport składa się z maseczek, płynów dezynfekujących „Orlen”, przyłbic ochronnych czy mydła antybakteryjnego. Tylko ostatni z nich składał się z niemal 3000 rękawic, 3500 maseczek czy ponad 700 przyłbic.


Przypomnijmy, iż jeszcze w marcu br. nasze miasto otrzymało z Ministerstwa Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka wsparcie finansowe w kwocie 270 000 złotych. Pieniądze zostały spożytkowane na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego w Bytomiu. 


Dzięki pomocy Pana Wojewody Szpital Miejski w Bytomiu podpisał także umowę z Fundacją KGM Polska Miedź – dodaje radny Maciej Bartków – dzięki temu, kolejne setki tysięcy złotych zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla tej placówki.


Warto także wspomnieć, że w ostatnim tygodniu do naszego miasta trafiło także 1000 litrów płynu odkażającego produkowanego przez Nitroerg w Krupskim Młynie. 


Chciałem podziękować Panu Tomaszowi Olszewskiemu, byłemu szefowi Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz zakładowej Solidarności w Nitroergu za przychylność i pomoc w błyskawicznym załatwieniu tej sprawy – mówi Waldemar Gawron, wiceprezydent Bytomia.

 zdjęcie: istock