czwartek, 18 maja 2017

Z Wicewojewodą o problemach bytomianPrzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas spotkał się dzisiaj (18 maja) z I Wicewojewodą Śląskim, Panem Janem Chrząszczem...


Jan Chrząszcz. przed objęciem urzędu I wicewojewody śląskiego kierował różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami, między innymi Pocztą Polską. W trakcie reform samorządowych pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw organizacji urzędów powiatowych. Przez cztery kadencje zasiadał w Radzie Miasta Bielsko-Biała . Był członkiem zarządu miasta, przewodniczącym komisji oświaty i kultury oraz, przez dwie kadencje, przewodniczył komisji budżetu i finansów. Był także radnym V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego. W strukturze Urzędu Wojewódzkiego, I Wicewojewodzie podlegają między innymi wydziały Finansów i Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego oraz Polityki Społecznej.

Tematem rozmowy I Wicewojewody z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu były problemy związane ze zbywanie na rzecz osób prawnych i fizycznych  domów i całych osiedli mieszkań zakładowych, z pominięciem prawa pierwokupu dla ich wieloletnich najemców. Punktem wyjścia stała się sytuacja, jaka dotknęła w ostatnim czasie mieszkańców Bytomia. Trzy lata temu mieszkańcy jednego z bloków przy Alei Legionów w Bytomiu wykupili mieszkania od spółki Arrada. Były to mieszkania zakładowe, w których najstarsi mieszkańcy żyją od ponad 60 lat. Teraz okazało się, że spółka upadła, a syndyk żąda dopłaty do lokali. W niektórych przypadkach to nawet ponad 100 tys. „Musimy zrobić wszystko, aby pomóc tym ludziom” – podkreślił Mariusz Janas.

I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu przekazał I Wicewojewodzie kopię pisma przesłanego parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości przez Panią Elżbietę Adach, występującą w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Obrony Lokatorów Mieszkań Zakładowych. Przedłożył także propozycję, przedstawioną mu przez Panią Wiesławę Jaworską ze Stowarzyszenia Obrony Lokatorów Mieszkań Zakładowych w Katowicach, powołania Komisji Weryfikacyjnej badającej przypadki sprzedaży mieszkań zakładowych. Jan Chrząszcz zapoznał  się z przekazanymi przez Mariusza Janasa informacjami oraz z prośbą o wyznaczenie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszeń Obrony Lokatorów Mieszkań Zakładowych, w czerwcu br. Podkreślił, iż od chwili powołania, deklarował, że chce służyć mieszkańcom, „naszego regionu borykającymi się z problemami, takimi jak ten „dzikiej prywatyzacji” – powiedział Jan Chrząszcz. „Chciałbym, aby Śląski Urząd Wojewódzki był bliżej obywateli i aby nie był to tylko pusty slogan” dodał Wicewojewoda.

„Po spotkaniu z Wicewojewodą Janem Chrząszczem jestem pełen optymizmu” – powiedział Mariusz Janas. „Jan Chrząszcz jest doświadczonym samorządowcem i człowiekiem czynu, dlatego też jestem przekonany, iż sprawy, z którymi dzisiaj przyjechałem znajdą swoje pozytywne rozstrzygnięcie. Cieszą mnie deklaracje Pana Wicewojewody i myślę, że, nie tylko w tych sprawach, spotkamy się jeszcze niejeden raz”.