wtorek, 16 maja 2017

Pierwsze decyzje Mariusza Janasa

– Wystosowałem list do Prokuratora Krajowego w sprawie objęcia nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, która prowadzi sprawę audytu w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Chcemy, żeby Krajowa skontrolowała czy Rejonowa dobrze prowadzi tę sprawę. – powiedział w Rozmowie Dnia w Radiu Piekary przewodniczący bytomskiej Rady Miejskiej, Mariusz Janas.

 
Nowy Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas w dniu 15 maja 2017 roku wystosował pismo do Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w którym poprosił o objęcie nadzorem prokuratorskim postępowania prowadzonego w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w wyniku audytu przeprowadzonego w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym przez spółkę Deloitte. Postępowanie prowadzone jest od września ubiegłego roku przez prokuraturę Rejonową w Bytomiu.
 
Informację o wystosowaniu pisma, Mariusz Janas przekazał dzisiaj (16 maja 2017r.) na antenie Radia Piekary. Całości wywiadu można posłuchać TUTAJW dokumencie przesłanym Prokuratorowi Krajowemu czytamy:


      W dniu 20 września 2016 roku Rada Nadzorcza Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bytomiu złożyła w Prokuraturze Rejonowej w tym mieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na niekorzyść spółki BPK. Jak zapisano w treści zawiadomienia:

Rada Nadzorcza Spółki Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedziba w Bytomiu zapoznała się z Końcowym raportem z przeprowadzonych prac w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym z czerwca 2016 roku, sporządzonym na zlecenie Zarządu Spółki przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. w Warszawie. Na podstawie powziętych z Końcowego raportu informacji Rada nadzorcza Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. wnosi o zapoznanie się Prokuratury z przedmiotowym raportem, wskazującym na szereg nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez Spółkę w latach 2011-2015. Naszym zdaniem, z treści ww. dokumentu zachodzi podejrzenie, że byli Członkowie Zarządu mogli dopuścić się popełnienia przestępstw na niekorzyść Spółki BPK. (…)

     Powyższy Raport nie został nigdy upubliczniony. O jego przekazanie zwracali się do Prezydenta miasta Bytomia Damiana Bartyli radni Rady Miejskiej tego miasta oraz posłowie na Sejm RP. Prezydent miasta konsekwentnie odmawiał, tłumacząc, iż jego zdaniem jest to dokument objęty klauzulą tajności. Wynikać to miało z treści umowy zawartej pomiędzy Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym a spółką audytorską Deloitte, która także nigdy nie została przekazana do wiadomości opinii publicznej. Jak podnosił Prezydent miasta, utajnienia Raportu życzyć miała sobie firma Deloitte, zastrzegając, iż jego upublicznienie możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu jej zgody. Takiej opinii zaprzeczyła jednak rzecznik prasowa audytora Ewa Rzeczkowska oświadczając, iż  to wyłącznie odbiorca Raportu, jako jego dysponent, jest władny do podjęcia decyzji o jego udostępnieniu.

     W kwietniu br., przez anonimowego nadawcę został rozesłany pocztą elektroniczną – między innymi do radnych Rady Miejskiej w Bytomiu oraz licznych dziennikarzy – e-mail, którego załączniki stanowiły wybrane strony Końcowego raportu z przeprowadzonych prac w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Ujawnione fragmenty wskazywały na liczne nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w analizowanym okresie. Jak przekazywały następnie śląskie media:

Audytorzy Deloitte wykryli, że w ciągu kilku lat w BPK nastąpił gwałtowny wzrost wydatków na sponsoring sportowy. W 2011 roku miejska spółka wsparła Towarzystwo Miłośników Hokeja oraz klub Polonia Bytom kwotą zaledwie 150 tysięcy zł. Jednak w 2014 roku umowy sponsoringowe wynosiły już 1,2 mln zł, a rok później prawie 2,5 mln zł.

W przypadku TMH umowy dotyczyły umieszczania logo BPK na biletach, karnetach, kole bulikowym, czy rozwieszaniu baneru na lodowisku. Często były aneksowane. „BPK dokonywało płatności za świadczenia tych samych usług dwu- lub trzykrotnie, co rodzi pytanie o zasadność ekonomiczną umów oraz stanowi ryzyko zarzucenia byłemu Zarządowi BPK niegospodarności” – zauważyli audytorzy Deloitte.

Ten sam zarzut postawili analizując współpracę z klubem Polonia Bytom. Dodatkowo zauważyli, że sporo umów opiewało na kwoty niewiele poniżej 250 tysięcy zł. Gdyby były wyższe, zgodę na ich podpisanie musiałby podjąć cały zarząd BPK.

Z raportu audytorskiego można się także dowiedzieć, że w grudniu 2015 r. ówcześni szefowie BPK podpisali umowę z Towarzystwem Miłośników Hokeja na organizację zajęć jazdy na łyżwach dla swoich pracowników. Cenę za jedną godzinę zajęć wyliczono na.. 3,7 tys. zł. BPK zapłaciła za to łącznie 74 tysiące zł!

BPK w latach 2014-2015 współpracowało też z firmą M-K Projekt, z którą zawarto siedem umów na 900 tysięcy zł. Jak się okazało, firma zlecenia dostawała bez przetargów, a polegały one np. na opracowaniu programu modernizacji stadionu Polonii Bytom, aktualizacji programu użytkowo-funkcjonalnego hali widowiskowo-lodowiskowej, czy prezentacji multimedialnej modernizacji stadionu. Za to ostatnie zlecenie M-K projekt dostało 55 tysięcy zł. Prezentacja modernizacji trwała 7:01 minut, miała 48-sekundowy zwiastun, a autorem jej scenariusza był... ówczesny prezes BPK.

Dodatkowo w 2015 roku bytomska spółka za prowadzenie profilu na Facebooku i „kształtowanie wizerunku w Internecie” zapłaciła 24 tysiące zł. Zlecenie dostała firma ADMP Group - Sara Machna, która w ciągu dwóch lat na świadczeniu usług reklamowych na rzecz BPK zarobiła 316 tysięcy zł.

     Końcowy raport z przeprowadzonych prac w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym ujawnia także m.in. nieprawidłowości przy przyjmowaniu odpadów na miejskim wysypisku oraz przy zakupie za kwotę kilkunastu milionów złotych ujęcia wody w Tarnowskich Górach.

     Fakty ujawnione w Raporcie, w powszechnej ocenie przyczyniły się do konieczności zaciągnięcia przez BPK Sp. z o.o. w pierwszych dniach maja br.  pożyczki w międzynarodowej grupie finansowej „Magellan” na kwotę 7,1 miliona zł.

     Od września 2016 roku postępowanie w tej sprawie z wniosku Rady Nadzorczej BPK Sp. z o.o. prowadzi Prokuratura Rejonowa w Bytomiu. Jednakże pomimo upływu ponad pół roku od wpłynięcia cytowanego na wstępie zawiadomienia, do chwili obecnej żadnej ze wskazanych w Raporcie osób nie przedstawiono zarzutów.

     Biorąc zatem pod uwagę powyższe, a przede wszystkim fakt, iż wiele z opisanych w Raporcie nieprawidłowości nie ustało po zakończeniu prac spółki Deloitte Advisory i proceder sponsorowania wybranych instytucji i fundacji przez BPK trwa nadal, zwracam się do Pana Prokuratora Krajowego z wnioskiem o objęcie, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 17 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze,  nadzorem prokuratorskim postępowania przygotowawczego prowadzonego w opisanej powyżej sprawie. Z wyrazami należnego szacunku

 Mariusz Janas
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu