sobota, 28 stycznia 2017

Rozmowa z Prezesem PiS


Polska jest dzisiaj krajem, w którym nowa władza próbuje tę kupę kamieni, o których mówili ludzie tamtej władzy, zmienić w jakiś gmach, gmach dla Polaków, dla ludzi. I w wielu dziedzinach życia społecznego już to czyni, choćby ta wielka pomoc dla rodzin, polityka społeczna, która dużo kosztuje, ale która jednocześnie jest w wielu wypadkach efektywna. Spadek liczby dzieci żyjących w skrajnej nędzy o 94 proc. to jest jeden z efektów tej polityki...Całość artykułu w linku poniżej: