poniedziałek, 20 października 2014

W drodze po zwycięstwo.


W zbliżających się wyborach samorządowych, Prawo i Sprawiedliwość wystawia swoje listy we wszystkich pięciu okręgach wyborczych. 

Nasi kandydaci uzyskali poparcie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości ale także Klubu Gazety Polskiej w Bytomiu oraz Stowarzyszenia „Razem dla Bytomia”.

Na naszych listach  znaleźli się między innymi: Maciej Bartków – autor książek dotyczących historii Bytomia i Górnego Śląska, radni: Michał Glatte, Alfred Pyrk, Mariusz Janas, Piotr Patoń, była przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Magdalena Dyczka, a także były radny tej rady, zarazem były dyrektor ogólnopolskiego projektu na rzecz młodych twórców Kamil Jaszczak. Ponadto założycielka Grupy Poetyckiej „Dzieci Jednego Boga” Kazimiera Maźniak;  znany bytomski bard, bluesmen, amerykanista, autor filmu „Oni chcieli być wolni” Piotr Smętek;  społecznik, założycielka ochronki św. Franciszka – Krystyna Rokosz, zarządca nieruchomości Artur Koleba oraz grono przedsiębiorców czy znanych i cenionych nauczycieli i pracowników oświaty. 

Kandydatem bytomskiego PiS na funkcje prezydenta miasta Bytomia jest Mariusz Janas, dotychczasowy radny, przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta, członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia. Od roku 1995 związany zawodowo z Caritas Archidiecezji Katowickiej a potem z Caritas Diecezji Gliwickiej, gdzie pracował m.in. jako kierownik działu projektów. Od 2013 pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu jako kierownik Działu wsparcia seniora i wolontariatu. W związku z powyższym od kwietnia członek Rady ds. Senioralnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Szkoły  Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2005). Działacz pro life, w Parafii św. Michała Archanioła w Suchej Górze posługuje jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej.

Członek Zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu (skarbnik), członek zgromadzenia i Komisji Rozwoju Komunalnego Związku Komunikacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gliwicach, a także członek stowarzyszenia Bytomski Marsz dla Życia i Rodziny.

Hasłem wyborczym PiS w Bytomiu jest: „Ekonomia i Bezpieczeństwo”.