poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Mariusz Janas kandydatem na prezydenta Bytomia!

W dniu 31 lipca br. podczas Zebrania Członków Komitetu Miejskiego PiS w Bytomiu rekomendację na kandydata na urząd prezydenta Bytomia w nadchodzących wyborach samorządowych uzyskał Mariusz Janas.W dniu 31 lipca br. podczas Zebrania Członków Komitetu Miejskiego PiS w Bytomiu rekomendację na kandydata na urząd prezydenta Bytomia w nadchodzących wyborach samorządowych uzyskał Mariusz Janas.

Mariusz Janas ma 43 lata. Jest ekonomistą z wyższym wykształceniem o specjalności Zarządzanie firmą. W ostatnich wyborach samorządowych zdobył 478 głosów, obejmując mandat radnego Rady Miejskiej w Bytomiu. Został powołany na funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia. Od 1995 związany zawodowo z Caritas Archidiecezji Katowickiej a potem z Caritas Diecezji Gliwickiej, gdzie pracował jako kierownik Świetlicy i kierownik działu projektów. Od 2013 pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu jako kierownik Działu wsparcia seniora i wolontariatu. W związku z powyższym od kwietnia objął funkcję członka Rady ds. Senioralnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Jest absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2005), działaczem pro-life. W Parafii św. Michała Archanioła w Suchej Górze posługuje jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej. Jest członkiem Zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu (skarbnik), członkiem zgromadzenia i Komisji Rozwoju Komunalnego Związku Komunikacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gliwicach oraz członkiem stowarzyszenia Bytomski Marsz dla życia i rodziny.

Poparcia Mariuszowi Janasowi udzielił Klub Gazety Polskiej w Bytomiu oraz Stowarzyszenie "Razem dla Bytomia".