piątek, 6 czerwca 2014

W związku z niepokojącymi planami dotyczącymi przyszłości Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, Zarząd Komitetu Miejskiego PiS w Bytomiu wystosował pismo do prezydenta Bytomia wzywające go do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do obrony zagrożonej placówki i jej pracowników.Pan
Damian Bartyla

Prezydent miasta Bytomia


Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu z zaniepokojeniem śledzi informacje dotyczące planowanego przekazania Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Działanie takie jest w naszej opinii całkowicie niezasadne i nieracjonalne. Do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Śląskiego nie przedstawił prawdziwych powodów podjęcia prac nad włączeniem Szpitala w strukturę ŚUM. Jak wynika z przekazanych przez Marszałka Województwa Śląskiego i władze Uniwersytetu informacji, powodem podjętych decyzji ma być planowane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących uczelnianej bazy dydaktycznej. Jak przekonują, za kilka lat edukacja studentów oraz badania naukowe będą mogły być prowadzone wyłącznie w szpitalach klinicznych, a nie – jak dzisiaj – w tzw. „bazach obcych” czyli oddziałach klinicznych szpitali wojewódzkich. Jak jednak wyjaśnił Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy MZ, ministerstwo nie planuje wprowadzenia takich zmian.
Proponowane przez Marszałka działania niosą za sobą także realną groźbę zwolnień, jakie dotknąć mogą nawet kilkaset zatrudnionych dzisiaj w Szpitali osób. Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu stoi niezmiennie na stanowisku, iż w obecnej sytuacji miasta, obrona każdego miejsca pracy powinna być priorytetem dla władz Bytomia. Nie możemy dopuścić aby gorycz bezrobocia i braku perspektyw stawały się wciąż udziałem kolejnych mieszkańców naszego miasta.
            Ciekawa i bogata historia bytomskiej placówki, której korzenie sięgają roku 1888, jest powodem do dumy nie tylko dla personelu jednostki, ale także dla wszystkich mieszkańców Bytomia. Liczne nagrody i wyróżnienia, jakie w ostatnim czasie otrzymuje Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu są dowodem tego, iż placówka ta, pomimo trudności, jakie stały się udziałem całej służby zdrowia, jest instytucją cechującą się dynamizmem, prestiżem i zaangażowaniem w wykonywaną pracę wszystkich pracowników Szpitala. Także wyniki finansowe, osiągane przez bytomską placówkę powodują, iż jest ona jednostką pozytywnie wyróżniającą się na tle innych szpitali. Nie istnieją żadne racjonalne przesłanki, by Szpital ten uprzedmiotowić włączając go w ramy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe, Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu apeluje do Pana Prezydenta o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu obrony podmiotowości Szpitala Specjalistycznego nr 2 i bytu zatrudnionych w nim pracowników. Nie można dopuścić, aby kolejne nieprzemyślane decyzje władz wojewódzkich, przy bierności władz Bytomia doprowadziły do dalszej degradacji naszego miasta i znacznego zwiększenia bezrobocia, które i tak dzisiaj jest jednym z najwyższych w województwie śląskim.

Z poważaniem
Maciej Bartków
Przewodniczący PiS w Bytomiu