czwartek, 13 lutego 2014

Interpelacja poselska

Interpelacja Posła Wojciecha Szaramy do  Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej 
w sprawie zniesienia obowiązku przeznaczania 45% kwoty funduszy UE na działania społeczne.
            Obowiązek przeznaczenia aż 45% kwot pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na działania społeczne i nieinwestycyjne tzw. projekty miękkie budzi niezadowolenie i protesty gmin w województwie śląskim. W sytuacji kiedy każda złotówka pozyskana na rewitalizację zniszczonej m.in. przez skutki działalności przemysłu ciężkiego infrastruktury jest na wagę złota, konieczność oddania niemal połowy środków na inne cele budzi uzasadnioną krytykę. Doskonale widać to na przykładzie dwóch gmin-Bytomia i Radzionkowa. Obszar znajdujący się w administracyjnych granicach tych dwóch miast jest zdegradowany, wyeksploatowany przez długoletnią działalność kopalń i hut, borykający się ze skutkami likwidacji wielkich zakładów pracy i stopą bezrobocia znacznie przekraczającą średnią krajową. Bardzo trudno pozyskać inwestorów tworzących miejsca pracy i tym samym pokonać największe trudności blokujące rozwój.

            Z 128 mln euro przeznaczonych dla województwa śląskiego, ok. 100 mln zł powinno trafić do Bytomia. Sąsiednia gmina zaproponowała, aby obszar Bytomia rozszerzyć o tereny należące do sąsiedniego Radzionkowa. W tym zasięgu znajdzie się m.in. osiedle górnicze i planty w dzielnicy Rojca. Obszar ten ucierpiał w skutek wieloletniej eksploatacji górniczej dlatego władze samorządowe byłyby usatysfakcjonowane kwotą ok. 5 mln euro, które przeznaczyłyby na modernizację budynków mieszkalnych. Takie wspólne inicjatywy nie są częste i należy w związku z tym je wspierać jako zapowiedź harmonijnej współpracy i efektywnego wykorzystania środków unijnych. 

            Projekty miękkie to szkolenia, działania integracyjne, stypendia, współpraca partnerska, imprezy edukacyjne i kulturalne-niewątpliwie potrzebne i wartościowe ale nie najważniejsze biorąc pod uwagę skalę zaniedbań i zniszczeń. Zaspokojenie podstawowych potrzeb umożliwi w przyszłości większe wykorzystanie pieniędzy na takie właśnie cele.

            Mając na uwadze przedstawione powyżej informacje, zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:


  1. Czy Pani Premier uwzględni specyfikę województwa śląskiego i zmieni proporcje wydatkowania środków m.in. przez gminę Bytom na tzw. projekty twarde i miękkie?

  1. Z czego wynika taki podział procentowy 45% i 55% funduszy unijnych odpowiednio na projekty nieinwestycyjne i inwestycyjne?