czwartek, 13 lutego 2014

Interpelacja Posła Wojciecha Szaramy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski.
Powołane w dniu 2 maja 2006 roku Muzeum Historii Polski jest najważniejszą inicjatywą polskiego muzealnictwa historycznego. Wtedy także wybrano miejsce pod budowę siedziby Muzeum, w okolicach Zamku Ujazdowskiego (nad Trasą Łazienkowską). Planowany obiekt ma mieć powierzchnię ok. 20 tys. m kw. i stać się jednym
z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. W roku 2009 w wyniku Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny przeprowadzonego pod patronatem Międzynarodowej Unii Architektów wybrano projekt architektonicznym Muzeum, opracowany przez
 pracownię Paczowski et Fritsch z Luksemburga. Niestety wiosną 2010 roku proces inwestycyjny został zatrzymany z powodu braku gwarancji finansowych umożliwiających podpisanie umowy z architektem. Jak informuje na swojej stronie MHP: w wypadku otrzymania odpowiednich funduszy proces projektowania i uzyskania niezbędnych dokumentów i pozwoleń może trwać do ok. 2 lat, a prace budowlane 2-3 lata. Oznacza to, że obiekt może zostać wybudowany w ciągu 4-5 lat od podpisania umowy z pracownią architektoniczną. Koszty realizacji projektu są szacowane na ok. 360 mln zł., przy czym 80% tej kwoty pochodzić ma z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej. O konieczności zapewnienia dla tej inwestycji zarówno wsparcia krajowego jak i europejskiego apelowała Rada Programowa Muzeum. Z kolei o potrzebie zainaugurowania działalności Muzeum Historii Polski w stałej siedzibie, najpóźniej w roku 2018, pisali z  kolei sygnatariusze listu otwartego, skierowanego do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska i Pana, w śród których znaleźli się m.in.: prof. Wojciech Materski czy prof. Antoni Dudek.

Muzeum Historii Polski jest najpoważniejszym przedsięwzięciem polskiego państwa w dziedzinie polityki pamięci. Placówka ma w nowoczesny sposób przedstawić najważniejsze wątki polskiej historii, ma ona wielką rolę w kształtowania nowoczesnej wrażliwości patriotycznej, edukowaniu obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Muzeum już dziś pełni ważną rolę w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku Polski. Podobnego rodzaju placówki istnieją i odgrywają ogromną rolę w wielu krajach świata. Sądzimy, że nasze Muzeum powinno otworzyć swoje podwoje najpóźniej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 roku” - napisano. W odpowiedzi na apele powiedział Pan w marcu 2013 roku, iż resort kultury nie rozważa już umieszczenia Muzeum Historii Polski w siedzibie tymczasowej. Pieniądze z UE mają pozwolić na rozpoczęcie budowy gmachu muzeum nad Trasą Łazienkowską; realizacja inwestycji ma się zacząć w 2015 r., zakończyć w 2018 r. (…) Wszystkie zagrażające realizacji gmachu Muzeum Historii Polski problemy zostały rozwiązane lub zniwelowane.

Jak jednak się okazuje budowa Muzeum Historii Polski nie znalazła się na liście inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Jednocześnie brak jest wsparcia dla inwestycji w budżecie państwa na 2014 rok. Sytuacja taka sprawia, że placówka  ta – pomimo upływu już ponad 7 lat od jej powołania – nadal funkcjonować będzie w siedzibie tymczasowej, a losy budowy nowej siedziby oddalą się po raz kolejny w bliżej niesprecyzowaną przyszłość.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1.   Dlaczego budowa Muzeum Historii Polski nie znalazła się na liście inwestycji finansowanych ze środków europejskich?

2.      Dlaczego budowa nowej siedziby Muzeum nie uzyskała wsparcia z budżetu państwa na rok 2014? 

3.      Czy znany jest termin rozpoczęcia prac budowlanych nowej siedziby Muzeum Historii Polski?

4.      Dlaczego pomimo upływu ponad 7 lat od zainicjowania działalności Muzeum, placówka ta nadal nie posiada swojej siedziby?