wtorek, 1 października 2013

Interpelacja Poselska

Pismo Posła Wojciecha Szaramy do p. Lucyny Ekkert - Starosty Powiatu Tarnogórskiego, w sprawie sytuacji salowych WSP SA w Tarnowskich Górach                                                                                                
                                   Pani

                                                                                             Lucyna Ekkert

                                                                                              Starosta
                                                                                              Powiatu Tarnogórskiego


Z zaniepokojeniem przyglądam się sytuacji, jaka w chwili obecnej dotyka kilkudziesięciu salowych pracujących do końca lipca br. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach.  Jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji, 37 salowych, zatrudnianych od 2010 r. przez Spółdzielnię Inwalidów „Naprzód”, od końca lipca br. pozostaje bez zatrudnienia. Salowe od wielu lat pracowały w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach, jednak 3 lata temu, gdy szpital był w likwidacji, przekazano je, nie WSP SA, lecz prywatnej firmie podwykonawczej. Firma ta w ostatnich dniach  poinformowała je, że z dniem 31 lipca 2013r. ich nowym pracodawcą jest WSP S.A. Szpital natomiast uznał, że nie może przejąć pracownic, bowiem byłoby to niezgodne z prawem. Oficjalnie więc nie zostały zwolnione, nie dostały świadectw pracy ani przysługujących im odpraw, nie wiedzą także czy i kto jest ich pracodawcą.

W dniu 7 maja 2013r. wystosowałem do Pani pismo, dotyczące zaniepokojenia radnych wielu gmin Powiatu Tarnogórskiego  stanem WSP SA w Tarnowskich Górach.  Podkreśliłem w nim, iż szczególnie niepokojącym jest sytuacja finansowa oraz organizacyjna placówki, a także sposób jej zarządzania., w tym brak nadzoru i niekonsekwentne działania naprawcze. Odpowiadając na to pismo, napisała Pani, iż w opinii kierowanego przez Panią Starostwa Powiatowego podejmowane podejmowanie przez rady miast i gmin uchwał mówiących o „zagrożeniu dla istnienia szpitala” jest nieuzasadnionym wzbudzaniem  niepokoju wśród mieszkańców naszego Powiatu. Tymczasem, jak się okazuje, artykułowane przez samorządowców Powiatu Tarnogórskiego opinie nie okazały się jednak nieuzasadnionymi. Już dzisiaj, w wyniku sytuacji, związanej z brakiem odpowiedniej ilości osób odpowiadających za zachowanie czystości w szpitalu, placówka ta musiała na kilka godzin wstrzymać zaplanowane wcześniej zabiegi. Jak informują mnie pracownicy Szpitala nie ma gwarancji, iż taka sytuacja była przypadkiem jednostkowym. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę o udzielenie informacji, dlaczego podczas likwidacji szpitala, salowych nie zatrudniono w WSP SA lecz przekazano Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” z Krakowa, oraz poinformowanie o działaniach, jakie już podjęło i jakie ma zamiar podjąć Starostwo Powiatowe w celu rozwiązania opisanej sytuacji i zapewnienia skutecznej pomocy b. salowym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Wojciech Szarama
                                                                                              Poseł na Sejm RP