wtorek, 1 października 2013

Pismo do Minister Rozwoju Regionalnego

12 sierpnia br. Komitet Miejski PiS w Bytomiu skierował pismo do Minister Rozwoju Regionalnego p. Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie pomocy dla miasta Bytomia. Treść wystąpienia zamieszczamy poniżej.


Pani

Elżbieta Bieńkowska

Minister Rozwoju Regionalnego


W czerwcu 2013 roku, goszcząc w Bytomiu zapowiedziała Pani, iż  Do Bytomia popłyną szerokim strumieniem pieniądze unijne. W budżecie unijnym obejmującym lata 2014 – 2020 znajdzie się dodatkowa, specjalna pula pieniędzy. A to pozwoli miastu uniknąć procedury konkursowej.. Dzisiaj wiemy, że obiecane pieniądze,  Bytom będzie mógł uzyskać w ramach wyznaczonego  Obszaru Strategicznej Interwencji. Nie będą to jednak pieniądze  już przyznane miastu, ale jedynie środki, jakie miasto będzie mogło uzyskać, spełniając szereg stawianych wymagań. Kluczowym wydaje się więc określenie kwoty tzw. „wkładu własnego”, jakim powinno dysponować Miasto Bytom, by skutecznie o dofinansowanie aplikować.

Bytom to jedno z najstarszych miast regionu Górnego Śląska o niezwykłym kolorycie kulturowym i potencjale ludzkim, które najbardziej ucierpiało na zmianach transformacyjnych w naszym kraju. Dla nas, mieszkańców Bytomia, zmagających się codziennie z trudami życia w mieście, dotkniętym efektami tych nieprzemyślanych decyzji oczywistym jest, iż kwota „wkładu własnego” musi być jak najniższa. W innym przypadku czekać nas będą olbrzymie trudności w pozyskiwaniu nie tylko unijnych funduszy z nowej perspektywy UE, ale także z tych pieniędzy, jakie możemy pozyskać  w ramach OSI.

Jak wynika z posiadanych przez nas informacji, do chwili obecnej, kierowane przez Panią Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie określiło  jeszcze szczegółowych wymogów dla OSI i nadal  nie wiadomo dokładnie, jakie kryteria Bytom będzie musiał spełnić, przygotowując swoje projekty.

Wobec powyższych faktów Zarząd Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu wraz z radnymi Rady Miejskiej: Mariuszem Janasem, Michałem Glatte, Piotrem Patoniem i Alfredem Pyrkiem apeluje do Pani Minister, aby w toku trwających prac nad wymogami  dla OSI przyjąć, by procentowy udział własny miasta Bytomia w pozyskane w ramach OSI środki, był  minimalny i nie przekroczył pułapu 15% kosztów inwestycji.  Patrząc na obecny budżet miasta i wieloletnią prognozę finansową widzimy, że tylko obniżając znacząco obciążenia, jakie ponieść musi zadłużone miasto, będziemy mieli szansę na skorzystanie z oferowanych środków. W przypadku, gdy zażąda się od Bytomia poniesienia kosztów własnych na poziomie wyższym,  szumnie zapowiadana pomoc dla miasta okaże się fikcją, a miasto pozostawione samo sobie ulegnie dalszej degradacji.


Z poważaniem

Maciej Bartków
Przewodniczący PiS w Bytomiu