poniedziałek, 10 czerwca 2013

Interpelacja poselska

Interpelacja poselska  Posła Wojciecha Szaramy do Ministra Spraw Zagranicznych, w sprawie zainstalowania monitoringu na cmentarzu na Rossie w Wilnie.


 
 
 
 
 
Poseł na Sejm RP                                                                  Bytom, dnia 18 kwietnia 2013r.

Wojciech Szarama

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

 
                                                                                                                             

Pan

                                                                                              Radosław Sikorski

 

                                                                                              Minister Spraw Zagranicznych

 

            Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253, kieruję do Pana Ministra interpelację w sprawie zainstalowania monitoringu na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

 

W listopadzie ubiegłego roku doszło do kolejnej profanacji Mauzoleum Matki i Serca Syna Marszałka Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie. Nieznani wówczas sprawcy wywiesili w tym miejscu transparent z pogróżkami skierowanymi wobec przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego. Na transparencie tym, dużymi literami napisano w języku litewskim: „Tomaszewski, jeżeli nie przestaniesz szkodzić Litwie, twoje miejsce tu”. Obok mauzoleum postawiono tekturowe pudło z napisem: „Uwaga bomba” i „Polacy umrą”.
W obliczu tego skandalicznego aktu o stanowczą interwencję do Pana Ministra zwrócili się oburzeni tym wydarzeniem kombatanci. W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do pana z apelem o dyplomatyczną interwencję w litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
a także o zaoferowanie finansowej pomocy wileńskiemu samorządowi w kwestii zamontowania stałego monitoringu grobowca-mauzoleum matki marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego serca na wojskowym cmentarzu na Rossie
- napisał wówczas w apelu wiceprezes OFP, rzecznik POKiN Jerzy Bukowski. Przypomniał, że był to kolejny akt wandalizmu na płycie marszałka Piłsudskiego. W czerwcu została pomazana farbą. Ponieważ akty wandalizmu o wyraźnie antypolskim charakterze powtarzają się na Rossie, nadszedł chyba czas na zdecydowaną interwencję Pana Ministra w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - napisał. Jak słusznie podniósł, profanowanie mauzoleum Matki i Serca Syna rani Polaków, którym droga jest pamięć narodowa i jest to sprawa, która dotyczy honoru narodowego i powagi Państwa Polskiego.

W reakcji na apel środowisk kombatanckich, rzecznik MSZ Marcin Bosacki zadeklarował, że ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski uzyskał ze strony władz Wilna obietnicę założenia monitoringu do końca marca 2013 roku. Jak jednak się okazuje, pomimo upływu niemal pięciu miesięcy od złożonej deklaracji, Mauzoleum Matki i Serca Syna nadal nie zostało objęte stałym monitoringiem, a co za tym idzie, narażone jest na potencjalną kolejną profanację.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 
  1. Dlaczego, pomimo faktu, iż zainstalowanie monitoringu nie jest ani kosztowne ani skomplikowane, nadal nie został zainstalowany całodobowy monitoring tego, drogiego Polakom miejsca?

  1. Czy kierowany przez Pana resort zwrócił się z wnioskiem do władz Wilna, bądź władz Policji tego miasta o objęcie do czasu zainstalowania monitoringu szczególną ochroną prewencyjną Mauzoleum Matki Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Serca?

 
                                                                                              Wojciech Szarama

Poseł na Sejm RP