piątek, 13 października 2023

Warto głosować na PiS

 


Rozmowa z posłem Wojciechem Szaramą

Wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej.

 

Panie Pośle, zbliża się koniec kolejnej kadencji Sejmu. 15 październiku odbędą się nowe wybory parlamentarne. Czy Pana zdaniem Bytom na rządach Prawa i Sprawiedliwości stracił czy raczej zyskał?

Zdecydowanie zyskał. Mijająca kadencja Sejmu RP to czas olbrzymiego wsparcia polskich samorządów.  Dzięki rządowym programom środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki finansowe trafiają na inwestycje bliskie ludziom. To przebudowy pobliskich dróg, doposażenie szpitali, budowa żłobków, przedszkoli czy remont bibliotek. Na ten cel – tylko do stycznia br. – przeznaczyliśmy 13,2 mld zł. Warto przypomnieć także, iż dotychczas odbyło się także pięć edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji lokalnych przeznaczyliśmy łącznie ponad 63 mld zł.

W Bytomiu, od roku 2015 budżet Bytomia wzrósł o kilkaset milionów złotych, a dodatkowe środki zostały skierowane do miasta na przeprowadzenie poważnych inwestycji, które dzisiaj albo zostały już ukończone, albo też są w trakcie realizacji. Przypomnę, iż budżet naszego miasta na rok 2015, a więc ostatni rok rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce, wyniósł 648 649 165 zł. Budżet na rok 2017, a więc pierwszy po pełnym roku rządów PiS w Polsce był już o 100 mln większy i wyniósł 749 220 199 zł. Od roku 2020 budżet Bytomia rokrocznie przekracza 1 miliard złotych. Gdyby nie rozsądna, a przede wszystkim zrównoważona  polityka rządu, w Bytomiu nie powstałoby przecież nowe lodowisko, rolkowisko, park wodny czy pierwsze od 17 lat  przedszkole miejskie. Po latach obietnic naszych poprzedników, w Bytomiu wybudowano także nową strażnicę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Remontu nie doczekałoby się wiele ulic, w tym np. Świętej Elżbiety, Musialika, Wojciechowskiego, Mochnackiego, Reptowską,  Nawrota, Smolenia, Węglowa, Szyby Rycerskie, Piekarska czy ulica Piłsudskiego, której gruntowny remont i przebudowa rozpocznie się wkrótce. Sama tylko przebudowa ulicy Wojciechowskiego zyskała wsparcie rządowe w kwocie aż 2 202 000 zł. Jak zatem widać nowymi inwestycjami cieszyć mogą się mieszkańcy wszystkich dzielnic Bytomia.

A to przecież nie wszystkie inwestycje w naszym mieście.

Oczywiście, bez rządowego wsparcia modernizacji nie doczekałoby się Przedszkole Miejskiego nr 48 w Bytomiu-Łagiewnikach czy nie powstałoby nowe boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 27. W ramach inwestycji utworzono tam strefę rekreacyjno-sportową wykorzystując do tego stary plac szkolny. Powstało boisko do gier zespołowych o wymiarach  23x12 m. Znalazło się też miejsce na stół do ping ponga, gry w szachy/warcaby oraz  dla stref do zabawy m.in. z planszami do gry w chińczyka, guziki, czy klasy. Wartość tej inwestycji to 510 tys. zł. Została ona zrealizowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość środków finansowych, jakie zostały skierowane do Bytomia, w postaci wsparcia rodzin, dofinansowania do inwestycji, tarcz itp., w okresie od roku 2016 do 2023 to ponad 1 149 000 000 zł!


Ponad miliard złotych?

Tak. Pamiętać bowiem należy, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości nie inwestycje wyłącznie w konieczną infrastrukturę, ale przede wszystkim w ludzi. Stąd też do tego wsparcia Bytomia wliczyć trzeba na przykład Program 500+, w ramach którego na konta bytomian, tylko w roku 2021, trafiło ponad 142 miliony złotych. Co warto podkreślić, te środki finansowe w zdecydowanej większości trafiają następnie na rynek, do lokalnych podmiotów gospodarczych, sklepów, punktów usługowych czy restauracji, pozwalając także i im pomnażać swoje dochody.

Władze Bytomia jednak wciąż podkreślają, iż  samorządy pod rządami PiS tracą?

Tego typu twierdzenia odbierać należy wyłącznie jako grę polityczną. Tak, jak mówiłem wystarczy porównać twarde dane, aby zobaczyć, jak jest naprawdę. Jeśli porównamy dochody budżetowe, wysokość budżetów, dochody z CIT z czasów ostatniego roku rządów Platformy Obywatelskiej i ostatniego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości,  to widać wyraźnie, że wszystkie one zdecydowanie wzrosły i przemawiają na korzyść rządów PiS. Zresztą, wystarczy przejść się po mieście, aby zobaczyć ile inwestycji jest w tej chwili prowadzonych, ile już się zakończyło. Część z nich finansowana jest ze środków unijnych, część przez podmioty typu PKP czy Tramwaje Śląskie, przy czym pamiętać należy, że ta inwestycja związana z przebudową torowisk w Bytomiu również mogłaby nie zostać przeprowadzona, gdyby nie ponad 8 milionów złotych dofinansowania uzyskanego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. To z tych właśnie pieniędzy gruntownie przebudowana zostanie ulica Piekarska, ubolewam jedynie, że prace te toczą się tak wolno i z olbrzymią szkodą dla miejskiej zieleni.

Prace drogowe w Bytomiu to kolejna kwestia, o jaka chciałem zapytać. Czy skumulowanie w jednym terminie tak wielu remontów jest dobrym rozwiązaniem?

Moim zdanie nie. Dobry gospodarz miasta potrafi tak zaplanować tego rodzaju prace, aby nie utrudniać życia kierowcom. Tymczasem w Bytomiu, przejazd w jakimkolwiek kierunku przez Bytom, staje się nie lada wyzwaniem. Warto przypomnieć tutaj także oderwany od rzeczywistości pomysł tzw. spowolnienia ruchu na ulicy Karola Miarki, który sprawił, że w godzinach szczytu, ale także i poza nimi, przejechanie przez centrum naszego miasta trwało dłużej niż sam dojazd do Katowic.A zatem warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość?

Oczywiście tak. Pamiętać bowiem trzeba, iż tak duża ilość inwestycji nie byłaby możliwa także bez aktywności i skuteczności parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, aktywnie zabiegających o ciągłe zwiększanie środków rządowych, płynących do samorządów. Model zrównoważonego rozwoju, jaki od ośmiu lat realizujemy powoduje, że człowiek, tam gdzie zapuścił korzenie, tam może się rozwijać. Cieszę się, iż model ten doprowadził między innymi do najniższego w historii całej III RP poziomu bezrobocia. To, że możemy zmieniać życie mieszkańców naszych miejscowości jest sensem działania rządu i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

Pan Poseł także kandyduje do Sejmu?

Tak, kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości, z 3 miejsca na liście.

Dziękuję za rozmowę.