piątek, 30 września 2022

Interpelacja w sprawie podwyżek


W nawiązaniu do wystąpienie przewodniczącej związków zawodowych działających w bytomskim MOPR, radni Prawa i Sprawiedliwości skierowali dzisiaj interpelację do prezydenta miasta Mariusza Wołosza. 

W dokumencie tym czytamy:

 

Jak informują media, Prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiedział, że podniesie pensje urzędnikom miejskim. Znacząca podwyżka – 1000 zł na osobę – wejdzie w życie już w listopadzie bieżącego roku. Jak uzasadnia swoją decyzję prezydent Katowic, miasto musi mieć zaangażowanych urzędników.

 

Co ciekawe, dwa dni przed decyzją prezydenta, miasto otrzymało interpelację Pana politycznych kolegów –  radnych Koalicji Obywatelskiej, w której pisali oni, że po rozmowie ze związkami zawodowymi zwracają się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na rok 2022 i uwzględnienie w projekcie budżetu na 2023 środków na ten cel.

 

W pełni podzielamy argumentację przytoczoną w przywołanej wyżej interpelacji radnych Koalicji Obywatelskiej i zwracamy się do Pana z wnioskiem o „zabezpieczenie w budżecie na 2022 rok oraz w projekcie budżetu na 2023 rok środków finansowych na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta Bytomia oraz jednostek organizacyjnych miasta”. Prosimy, aby kwota podwyżek wynagrodzeń została uzgodniona w porozumieniu ze związkami zawodowymi, działającymi w Urzędzie oraz jednostkach budżetowych.

 

W trakcie sesji Rady Miejskiej, jaka miała miejsce w dniu 26 września br., z dramatycznym apelem o podwyżki płac zwróciła się do Pana przewodnicząca związków zawodowych działających w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Na tę jednostkę budżetową warto zwrócić uwagę szczególnie z uwagi na to, iż przez lata pensje zatrudnionych w niej pracowników znacznie odbiegały od wynagrodzeń pracowników UM i innych jednostek budżetowych naszego miasta. Istnieje obawa, iż bez znaczących podwyżek, sytuacja taka utrwali się w kolejnych latach. Stąd też, za radnymi Pana kolegów z Koalicji Obywatelskiej z Katowic zwracamy się do pana z apelem:

 

„Problemy dotyczą niskich zarobków, a także dużej rotacji pracowników. Ważne, aby podwyżki były adekwatne do włożonej pracy oraz wykształcenia i kwalifikacji. Panie Prezydencie biorąc pod uwagę kwestie takie jak wysokie wymagania, które stawia się pracownikom Urzędu Miasta i innym podległym pracownikom samorządowym, ich profesjonalizm, kompetencje, a także duży wzrost inflacji oraz ryzyko związane z rotacją pracowników, zwracamy się z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszej interpelacji”.


Alfred Pyrk                                                               

Mariusz Janas

Michał Glatte

Andrzej Kędzierski

Piotr Patoń

Maciej Bartków

Radni Rady Miejskiej w Bytomiu