środa, 10 sierpnia 2022

POdwyżka opłat za ciepło


Jak informuje Miasto Bytom od 1 września 2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła dostarczanego
  dla mieszkańców Stroszka, os. Ziętka i Radzionkowa.

Zgodnie ze zmienioną taryfą, od 1 września 2022 r. opłaty za ciepło wytwarzane w ciepłowni w Radzionkowie i dostarczane przez PEC Sp. z o.o. do mieszkańców Stroszka, os. Ziętka i Radzionkowa zmienią się (wzrosną) średnio o około 25%.

Jak twierdzą władze Bytomia "Dostawca ciepła systemowego dla Bytomia i Radzionkowa - PEC Sp. z o.o. nie ma wpływu na wzrost cen miału węglowego i uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które stanowią aż 67% kosztów wpływających na wysokość cen w taryfie dla ciepła".

PEC, a przede wszystkim Prezydent Bytomia, ma natomiast  wpływ na politykę finansową spółki. Dlatego też w czasie lipcowej sesji Rady Miejskiej, radni opozycji złożyli projekt uchwały, w którym radni zaapelowaliby do prezydenta Mariusza Wołosza o  bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do ograniczenia wydatków nie związanych z podstawą działalnością PEC w Bytomiu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, a także pewność, iż w kolejnych latach Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie będzie zobligowane do zawierania kosztotwórczych, zbędnych, wielotysięcznych umów na swoją promocję, pozwoli na ponowne skalkulowanie taryfy i zmniejszenie mieszkańcom Bytomia ponoszonych kosztów związanych z podwyżką cen za dostarczane ciepło.

Uchwała została odrzucona głosami radnych rządzących dzisiaj Bytomiem (Koalicja Obywatelska, SBB Andrzeja Panka, Nasz Bytom Andrzeja Wężyka) oraz radnej Iwony Pakosz.

Przypomnijmy, iż PEC Bytom, wraz z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, był jednym ze sponsorów ostatnich Dni Bytomia. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację złożoną w tej sprawie przez radnego Macieja Bartkowa, PEC przekazał na organizacje tego wydarzenia 150 000 netto.