czwartek, 21 października 2021

W sprawie ulicy Karola Miarki


Interpelacja radnego Macieja Bartkowa w sprawie zmian na ulicy Karola Miarki.

W dniu 20 października br., radny PiS Maciej Bartków złożył interpelację w sprawie krytykowanych powszechnie zmian na ulicy Karola Miarki. W treści dokumentu czytamy:

 

                                                                     Pan

                                                                     Mariusz Wołosz


                                                                     Prezydent miasta Bytomia

 

W oparciu o art. 3 ust. 1 i art. 22  ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 31 ust. 1-3 Statutu Miasta Bytomia - załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia z późn. zm. (tekst jednolity: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 6879) uprzejmie proszę o spowodowanie załatwienia niniejszej sprawy:

Dobiega końca czas przewidziany na testowanie tzw. prototypowania ulicy Karola Miarki w Bytomiu. Wprowadzona zmiana została w zdecydowanej większości negatywnie zaopiniowana przez mieszkańców Bytomia. Szczególnie widoczne jest to w Internecie, gdzie każda informacja na ten temat wywołuje gorącą dyskusje, w której przynajmniej 95% uczestników wyraża zdanie krytyczne.

W ostatnich dniach wpłynął do Urzędu Miejskiego w Bytomiu protest podpisany przez niemal dwustu pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu. Nie jest to jedyny tego typu dokument, jaki skierowany został na ręce władz naszego miasta. W kwestii tej bowiem, jak wynika z moich informacji protestowali także taksówkarze, czyli osoby zawodowo zajmujące się transportem, którym wprowadzone ograniczenia utrudnia pracę.

W związku z powyższym wnoszę o jak najszybsze przywrócenie ul. Miarki do stanu sprzed zmiany, zgodnie z opinią zdecydowanej większości mieszkańców naszego miasta.zdjęcie: TVS