wtorek, 30 czerwca 2020

Kresowianie popierają Andrzeja Dudę!


W specjalnym oświadczeniu władze Światowego Kongresu Kresowian zaapelowały do wszystkich Kresowian o mobilizację i poparcie Andrzeja Dudy. W dokumencie czytamy miedzy innymi:


My – Kresowianie, rozsiani po całym świecie potomkowie obrońców kresowych stanic przed systemami autorytarnymi gardzącymi nasza wiarą i wartościami, dziś – w obliczu kolejnej historycznej próby przed jaka staje nasz naród, zgodnie opowiadamy się za kontynuacją prezydentury Andrzeja Dudy.

Czynimy to w poczuciu potrzeby wyjątkowego zjednoczenia sił niezależnie od miejsca, w którym dzisiaj przyszło nam żyć: nadal na Kresach Wschodnich, w wolnej Ojczyźnie czy tez w nowych ojczyznach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, krajach Ameryki Południowej i Europy. (…)

Nie możemy być obojętni w tej historycznej chwili!

Jak dalej czytamy w Liście otwartym do Polaków w kraju i na emigracji:

Rozwaga i solidarność, którymi kieruje się w swoim postępowaniu Andrzej Duda, wielka troska o bezpieczny byt polskich rodzin, realizowanie w tym względzie nauki Świętego Jana Pawła II – każ nam, członkom rodzin kresowych, mających swój wymierny udział w prawdziwości stwierdzenia „Polska rodziną silna” – mobilizować się raz jeszcze w obronie najświętszych dla nas spraw i mieć swój niezaprzeczalny udział w zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy!

Dokument podpisali liderzy Światowego Kongresu Kresowian, Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów oraz Stowarzyszenia Dobro Ojczyzny.

Przypomnijmy, iż w samym Lwowie Prezydent Andrzej Duda wygrał wybory, uzyskują niemal trzykrotnie więcej głosów niż zastępca przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.