piątek, 13 lipca 2018

Zakazać wjazdu przez hutę!

W dniu 10 lipca przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Janas oraz przewodniczący PiS w Bytomiu Maciej Bartków wystąpili do spółki „Ekoprod” z wnioskiem o podjęcie działań blokujących możliwość przejazdu przez teren dawnej huty „Bobrek” samochodom ciężarowym przywożącym odpady spółkom prowadzącym swoją działalność przy ulicy Pasteura.

Treść pisma prezentujemy poniżej.

 

Pan
Paweł Grabowski

 Wiceprezes Zarządu
 „Ekoprod” sp. z o.o.

                                                                                              
W dniu 9 lipca br. doszło do kolejnego już protestu mieszkańców Bytomia przeciwko składowaniu odpadów przy ul. Ludwika Pasteura w Bytomiu-Bobrku. Zdesperowani bytomianie ponownie protestowali przy wjeździe do dawnej huty „Bobrek”, blokując wjeżdżające tamtędy na nielegalne składowiska usytuowane przy ul. Pasteura ciężarówki z odpadami.

Biorąc pod uwagę, iż przez teren dawnej Huty „Bobrek” wjeżdżają przede wszystkim ciężarówki zmierzające do spółki „Hilkim”, w zgodnej opinii mieszkańców Bobrka prowadzącej najbardziej uciążliwą dla nich działalność, zwracamy się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zablokowania pojazdom możliwości przejazdu przez Hutę.

Należący do Skarbu Państwa teren po dawnej hucie „Bobrek” użytkowany jest przez 4 podmioty, zasadnym zatem jest ustawienie znaku zakazu wjazdu dla tych pojazdów, które nie udają się do któregoś z użytkujących teren przedsiębiorstw. W związku z faktem, iż przejazd przez teren huty nie jest ogólnodostępną drogą, tego typu działanie nie powinno stanowić dla Państwa większego problemu.
 
Mariusz Janas
Maciej Bartkówautor zdjęcia: Magdalena Grabowska, bytom.naszemiasto.pl