poniedziałek, 4 czerwca 2018

Szara strefa w gospodarce odpadami. Interwencja posła Wojciecha Szaramy

W dniu dzisiejszym poseł Wojciech Szarama skierował do Minister Finansów prof. Teresy Czerwińskiej interpelacje w sprawie "szarej strefy w gospodarce odpadami.

Z treścią wystąpienia można zapoznać się poniżej.
 
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253, kieruję do Pani Minister interpelację w sprawie „szarej strefy” w gospodarce odpadami..


     Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz poważniejszym problemem w ochronie środowiska, a także zdrowia i życia ludzkiego. W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami, zarówno w zakresie rozwoju technologii minimalizujących ich ilość, jak i tych związanych z ich unieszkodliwianiem i gospodarczym wykorzystaniem. Niestety wzrost ten nie zawsze oznacza jakościową poprawę działalności w tym zakresie.


     24 stycznia 2016 roku ówczesny Minister Środowiska prof. Jan Szyszko zaprezentował audyt wewnętrzny przeprowadzony w resorcie środowiska. Pośród największych zaniedbań rządu koalicji PO-PSL w tej dziedzinie, wskazano m.in. zaniechania w walce z „szarą strefą” w zakresie gospodarki odpadami. W uzasadnieniu tej tezy raport przytacza dane Krajowej Izby Gospodarczej, z których wynika, że wskutek zaniechań w walce z mafią śmieciową budżet państwa traci rocznie ok. 2 mld złotych. Z kolei według informacji przekazywanych przez Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, nieuczciwy przedsiębiorca zarabia co najmniej 40 tysięcy zł na czysto, na jednej ciężarówce nielegalnie pozbytych się odpadów.

 
     W ostatnim okresie czasu przez Polskę przetoczyła się fala pożarów składowisk odpadów. Ministerstwo Środowiska od początku roku do końca kwietnia naliczyło ich 62 – blisko dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Problem zatem staje się coraz bardziej poważny, a zyski, osiągane przez nieuczciwych „przedsiębiorców” coraz większe. W wielu przypadkach, jak informują media, za nielegalny obrót odpadami biorą się spółki skutecznie ścigane dzisiaj za wcześniejszą niezgodną z prawem działalność na rynku paliw oraz funkcjonariusze, rezydenci i tajni współpracownicy byłej Służby Bezpieczeństwa. Na fakt, iż możemy mieć do czynienia z regularna działalnością mafijną, zwraca także uwagę minister środowiska Henryk Kowalczyk.


Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, jakie działania ma zamiar podjąć Ministerstwo Finansów, aby skutecznie wyeliminować „szarą strefę” w gospodarce odpadami?