środa, 23 maja 2018

Janas: Bytomianom należy się prawda!

W dniu wczorajszym Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas skierował do prezydenta Damiana Bartyli pismo, wzywające do przedstawienia mieszkańcom miasta wyników audytów przeprowadzonych w miejskich spółkach.Kontrola w miejskich spółkach i jednostkach budżetowych została przeprowadzona na wniosek radnych bytomskiej Rady Miejskiej przegłosowany w kwietniu ubiegłego roku. Przypomnijmy, iż decyzja ta zapadła po ujawnieniu fragmentów raportu firmy Delloite audytującej pracę Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W związku z ujawnionymi tam nieprawidłowościami, radni zadecydowali o konieczności przeprowadzenia kontroli także w innych spółkach.


Jak się okazało, kilka dni temu prezydent Damian Bartyla odmówił przekazania wyników kontroli radnym Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta! Nie mogłem przejść obok tego obojętnie – powiedział Mariusz Janas. Rada Miejska jest organem uchwałodawczym oraz kontrolnym. Obowiązkiem prezydenta jest wypełniać uchwały Rady. Bytomianom należy się prawda, a fakt, iż wyniki audytów są ukrywane rodzi bardzo poważne podejrzenia. Dlatego też w trosce o jakość stanowionego prawa, działając w interesie mieszkańców Bytomia, którym należy się informacja o wszystkim co dzieje się w mieście, wystosowałem pismo do prezydenta Bartyli.


Treść wystąpienia przytaczamy poniżej:

 
        Ze zdziwieniem przyjąłem pismo Pana Prezydenta AW.0014.2.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku skierowane do Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta w którym odmawia Pan przekazania i upublicznienia audytu przeprowadzonego w spółkach miejskich oraz jednostkach budżetowych.


       Przypominam Panu, iż audyty zostały przeprowadzone na wniosek Rady Miejskiej wyrażony przyjętą jednogłośnie uchwałą nr XLII/517/17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku.


       Wzywam Pana Prezydenta do niezwłocznego opublikowania na stronie Bytom.pl i Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania do wiadomości Radzie Miejskiej wyników audytu w celu wykonanie uchwały  nr XLII/517/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie  przeprowadzenia audytu  z działalności spółek ZBM, PEC, TBS i Bytomski Sport oraz jednostek Bytomskie Mieszkania oraz Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna.