poniedziałek, 15 stycznia 2018

Dobra Zmiana dla Bytomia

Dzięki zaangażowaniu miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Janasa oraz posła na Sejm RP Wojciecha Szaramy, Bytom otrzyma od rządu kolejne pieniądze.


11 stycznia Sejm, większością głosów przyjął ustawę budżetową. Za uchwaleniem budżetu głosowało 240 posłów, przeciw było 189, a dwóch wstrzymało się od głosu.  Jak informowały media: „Wśród wprowadzonych do ustawy poprawek znalazły się  wnioski pozytywnie zaopiniowane w środę przez komisję finansów publicznych - kilkadziesiąt poprawek PiS złożonych w drugim czytaniu i jeden ponadpartyjny.

Część poprawek PiS zakłada szereg inwestycji regionalnych dotyczących m.in. doinwestowania wskazanych we wnioskach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, czy policji, placówek służby zdrowia, żłobków, czy przedszkoli. Jako źródło ich finansowania wskazano rezerwę celową na finansowanie EXPO w Łodzi, którego jednak nie będzie w 2022 roku”.

Z inicjatywy bytomskiego Prawa i Sprawiedliwości pośród zgłoszonych w Sejmie poprawek do budżetu państwa znalazły się także trzy dotyczące naszego miasta. Były to wnioski dotyczące przekazania pieniędzy na wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu (250 000 zł), budowę boiska i placu i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 (350 000 zł) oraz remont IV Komisariatu Policji, obejmującego swoim zasięgiem teren Szombierek i Bobrka (400 000 zł).

Dzięki zaangażowaniu posła Wojciecha Szaramy wszystkie poprawki zostały zaopiniowane pozytywnie i znalazły się wśród zadań, na które w roku 2018 polski rząd przekaże naszemu miastu konieczne fundusze.


W dniu dzisiejszym natomiast Oddział Noworodków i Oddział Kliniczny Pediatrii w Szpitali Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu otrzymał sprzęt zakupiony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia, a który pomoże w leczeniu wcześniaków. Sprzęt wart przeszło dwa miliony złotych wesprze funkcjonowanie oddziału noworodków w bloku 5A Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.  Specjalistyczna aparatura, jaką otrzymał szpital, pozwoli na leczenie noworodków mających zaledwie 24 tygodnie.http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bytom/a/bytom-nowy-sprzet-dla-szpitala-specjalistycznego-nr-2-beda-lepiej-leczyc-noworodki-i-wczesniaki-zdjecia,12849569/
 
 
 
Premier Mateusz Morawiecki w Bytomiu