poniedziałek, 4 września 2017

Popieramy Referendum!

W dniu 5 września br. radni Rady Miejskiej w Bytomiu podejmą uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania przed zakończeniem kadencji prezydenta miasta Damiana Bartyli. Uchwała jest naturalną konsekwencją nieudzielenia prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016.

Oceniając negatywnie rządy Damiana Bartyli, radni Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu popierają uchwałę o przeprowadzeniu w Bytomiu referendum. Nasze szczególne zastrzeżenia budzi kontynuacja polityki zadłużania miasta oraz dopuszczenie do niekontrolowanego już zalewu Bytomia odpadami, w tym także niebezpiecznymi dla zdrowia i życia ludzi.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że o najważniejszych dla miastach sprawach decydować powinni jego mieszkańcy. Stąd też nasze poparcie udzielone inicjatywie referendalnej w roku 2012, a także to dzisiejsze, aprobujące uchwalenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Damiana Bartyli..

Jednocześnie informujemy, iż naszym kandydatem na funkcję  Komisarza, powołanego przez Premier Beatę Szydło w wyniku ewentualnego odwołania prezydenta jest Mariusz Janas – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu.


Zarząd Komitetu Miejskiego PiS w Bytomiu