czwartek, 31 sierpnia 2017

Taczki dla Marszałka?

W poniedziałek, 28 sierpnia br., radni Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Śląskiego złożyli wniosek o  zmianę porządku obrad  tak, aby Sejmik zajął się sprawą nielegalnych wysypisk odpadów w Bytomiu.


Niestety głosami radnych Platformy Obywatelskiej, Ruchu Autonomii Śląska, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wniosek radnych PiS nie uzyskał akceptacji, a tym samym Sejmik Województwa Śląskiego nie zajął się tym najważniejszym dzisiaj dla Górnego Śląska problemem.

O pilne podjęcie działań w kwestii walki z nielegalnymi odpadami zalewającymi dzisiaj wiele miast Śląska apelował do radnych poseł Wojciech Szarama, który w swoim wystąpieniu zwrócił się do radnych koalicji rządzącej województwem śląskim o nie bagatelizowanie problemu i umożliwienie przeprowadzenia dyskusji na ten temat. „Ta sprawa dotyczy tysięcy mieszkańców naszego województwa z wielu miast” powiedział Wojciech Szarama, podając przykłady m.in. Bytomia i Zabrza. Niestety radni PO, RAŚ, SLD i PSL nie podzielili zdania Prawa i Sprawiedliwości i nie zgodzili się na poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący procederu nielegalnego składowania odpadów na Śląsku. Tym samym nie udzielono także zgody na to, aby problem ten, w kontekście miasta Bytomia, mógł przedstawić radnym Sejmiku, przybyły specjalnie na sesję Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas.

W obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusza Janasa, poseł Wojciech Szarama przypomniał, iż blisko miesiąc temu zwrócił się do Marszałka Województwa Śląskiego z pismem dotyczącym propozycji zmian w polskim prawie tak, aby proceder nielegalnego składowania odpadów został skutecznie zlikwidowany. Niestety, pomimo prośby o potraktowania sprawy jako pilnej, Marszalek Województwa Śląskiego nie odpowiedział do dzisiaj.

Pochodzący z Bytomia radny Zbigniew Przedpełski, który w imieniu Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o poszerzenie obrad o sprawę odpadów, w związku z niechęcią radnych PO, RAŚ, SLD i PSL do zajęcia się tą kwestią, złożył na ręce Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi interpelację, w której zażądał odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego, pomimo wniosku zgłoszonego w grudniu 2015 roku przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o cofnięcie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 732/OS/2013 z 20 marca 2013 r. ze zmianami,  zezwalającej na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami polegający na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego zlokalizowanego w Bytomiu Bobrku (działki nr: 1215/129, 1340/128,1216/120, 1477/97, 1482/97, 1436/119, 157/132,159/134, 408/130), Marszałek Województwa Śląskiego do chwili obecnej nie wycofał z obrotu prawnego przedmiotowej decyzji udzielającej PHU STANPOL Stanisław Bryniarski, zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami polegający na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego zlokalizowanego w Bytomiu Bobrku?


  1. Czy biorąc pod uwagę liczne doniesienia medialne, a także wyniki kontroli WIOŚ dotyczące powyższego terenu, przeprowadził Pan w firmie kontrolę w celu zweryfikowania tych informacji i ewentualnego naliczenia opłat podwyższonych za składowanie odpadów bez decyzji?

 
  1. Dlaczego pomimo prośby o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi na pismo Pana Posła Wojciecha Szaramy z dnia 7 sierpnia br., pomimo, że w tym czasie zdążyło odpowiedzieć na podobne pisma wiele instytucji, jak np. Wojewódzki Komendant Policji i Miejski Komendant Policji.
 

  1. Dlaczego, pomimo posiadanej wiedzy o licznych nieprawidłowościach w tym zakresie, Urząd Marszałkowski Śląski Województwa Śląskiego wydając zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami, określa czas ich obowiązywania na maksymalny dopuszczalny okres, tj. lat 10.


Ponadto poprosił o przedłożenie wykazu wszystkich decyzji, wydanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego od 2008 r. (wraz z datą ich wydania), zezwalających na gromadzenie lub odzysk lub wytwarzanie lub składowanie odpadów, z zaznaczeniem ile z tych decyzji zostało wycofanych z obrotu prawnego i na czyj wniosek, a w szczególności ile cofnięto decyzji o zezwalających na gromadzenie, odzysk, wytwarzanie lub składowanie odpadów z urzędu przez właściwe osoby odpowiedzialne w Zarządzie Województwa Śląskiego oraz podległe im służby oraz w ilu przypadkach Zarząd Województwa Śląskiego i podległe mu służby wnioskowały do właściwych organów o przeprowadzenie stosownych kontroli. Zawnioskował także o przedłożenie posiadanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzyskanych w trakcie postępowań związanych z wydawanymi decyzjami zezwalającymi na gromadzenie lub odzysk lub wytwarzanie lub składowanie odpadów, względnie o podanie przyczyn braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Jedną z Decyzji Marszałka Województwa Śląskiego, zezwalających na przetwarzanie odpadów w Bytomiu można zobaczyć: TUTAJ