poniedziałek, 26 czerwca 2017

W sprawie SRK w Bytomiu

Zapytanie poselskie Posła Wojciecha Szaramy do Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii.


W związku z niepokojącymi informacji dotyczącymi działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu, Poseł na Sejm RP Wojciech Szarama wystosował w dniu 16 czerwca br. zapytanie poselskie w tej sprawie. Treść dokumentu publikujemy poniżej.
 
         Na podstawie art. 195 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253), kieruję do Pana Ministra zapytanie poselskie w sprawie Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
 
       W dniu 14 czerwca br. wiceprezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń  otrzymał zarzut przyjęcia łapówki od jednego z prezesów firmy działającej w branży górniczej. Według prokuratury w zamian za przyjęte pieniądze podejrzany od połowy 2016 roku do czerwca bieżącego roku nie dopełniał obowiązku zapewnienia prawidłowego wydatkowania publicznych pieniędzy  oraz nadużywał swoich uprawnień, co polegać miało na preferencyjnym traktowaniu  jednej z katowickich spółek  w przetargach publicznych organizowanych przez SRK. Jak informuje Prokuratura Krajowa zachowania te stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji i mogły wyrządzić Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA szkodę majątkową.
 
       Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
 
1.      Czy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń przeprowadzona zostanie kontrola przetargów publicznych oraz wykonania umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów?
 
2.      Jakie działania podejmie Ministerstwo i Zarząd SRK aby uniemożliwić tego rodzaju praktyki w przyszłości?