piątek, 12 maja 2017

Mariusz Janas nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu

W dniu 11 maja 2017 roku, w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, na wniosek grupy radnych, z funkcji przewodniczącego Rady odwołany został reprezentujący stowarzyszenie „Wspólny Bytom” Andrzej Wężyk. W zarządzonym następnie głosowaniu większość bytomskich rajców powołała na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Mariusza Janasa, reprezentanta Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

 
     Dziękując za wybór, Mariusz Janas zadeklarował, iż będzie przewodniczącym wszystkich radnych, a drzwi jego gabinetu będą zawsze otwarte. Zaprosił do współpracy wszystkich, którym na sercu leży los naszego miasta i jego mieszkańców.


      Jak informuje portal Urzędu Miejskiego w Bytomiu: „Mariusz Janas zasiada w Radzie Miejskiej od września 2012 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą (specjalność zarządzanie firmą). Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach pomocy i integracji społecznej oraz Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.  Przez wiele lat pracował jako kierownik Świetlicy Środowiskowej „Promyk św. Brata Alberta”. Założył tam Klub Seniora, który działa do dziś. Od kwietnia 2013 roku jest członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej, która jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej”.
 
 
     Także w dniu wczorajszym, w związku z kolportowanymi przez osoby związane z dotychczasową większością w Radzie Miejskiej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomej koalicji PiS i PO w Bytomiu, Zarząd Komitetu Miejskiego PiS oraz Klub Radnych PiS w Bytomiu wydały wspólne oświadczenie, w którym czytamy:

 
     W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej insynuacjami o rzekomej koalicji Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej w Bytomiu, Zarząd Komitetu Miejskiego PiS oraz Klub Radnych PiS w Bytomiu oświadczają co następuje:

1.      Nie jest prawdą jakoby w Bytomiu funkcjonowała koalicja PiS i PO. Wspólne głosowania nad kluczowymi dla przyszłości naszego miasta projektami uchwał, jak np. zakaz prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, przeprowadzenie audytów we wszystkich spółkach miejskich, kontroli NIK w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym  czy konieczność wyrażenia zgody przez Radę Miejską na każdorazową sprzedaż majątku gminy o wartości powyżej 5 milionów. zł motywowane są wyłącznie troską o dobro Bytomia i jego mieszkańców. Co oczywiste, wynikają także wprost z Programu Prawa i Sprawiedliwości.  Druzgocące dla obecnych władz miasta opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz „Końcowy raport z przeprowadzonych prac w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym” wskazują na konieczność podjęcia skutecznych działań skierowanych na zablokowanie możliwości podejmowania kolejnych niekorzystnych dla miasta i jego mieszkańców decyzji, a także na  rozliczenie winnych tego stanu rzeczy.


2.      Przypominamy, iż takie głosowania zdarzały się także wcześniej, jak np. w przypadku poparcia rozpisania referendum w sprawie prywatyzacji miejskich spółek,  wydzierżawienia sieci wodno-kanalizacyjnej BPK czy obrony przed sprzedażą PEC prywatnemu inwestorowi. Radni PiS głosowali także przeciwko przedłożonym przez Prezydenta miasta projektom budżetów na lata 2014, 2016 i 2017.


3.      Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu pozostaje w swoich decyzjach suwerenne. Opowiadając się za przywróceniem Radzie Miejskiej w Bytomiu wynikających z ustaw oraz ujętych w podejmowanych w trakcie trwania kadencji uchwałach uprawnień kontrolnych przypominamy, iż – tak jak dotychczas  - nasze poparcie zyskają wyłącznie decyzje przemyślane i korzystne dla miasta, a przede wszystkim  jego mieszkańców.