poniedziałek, 27 marca 2017

Kolejny sukces polskiego rządu


Widać, że rządy Beaty Szydło powodują, że Polska z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej potężniejszym państwem w Europie. Z raportu agencji ratingowej Moody`s wynika, że podwyższono szacunek PKB Polski na 2017 rok z 2,9 proc. do 3,2 proc. Wszystko dlatego, że uznano że perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce znacznie się poprawiły...


 Z raportu wynika, że tak szybkiemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyja rosnąca konsumpcja prywatna. W raporcie możemy przeczytać m.in. "Szybszy niż oczekiwano spadek bezrobocia w lutym, solidny nominalny wzrost płac rdr w sektorze przedsiębiorstw rzędu 4,3 proc. w styczniu oraz 4,0 proc. w lutym vs przeciętny wzrost o 3,8 proc. w poprzednim roku, a także solidne przyrosty wydajności od 2015 r. wskazują na wyższą konsumpcję prywatną, która jest głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce. Konsumpcja prywatna odpowiada za ok. 60 proc. polskiego PKB, a wyższa konsumpcja wzmocni popyt wewnętrzny". 

Co najważniejsze, agencja ratingowa wieszczy, że w 2017 roku w Polsce nabiorą tempa wszelkiego rodzaju inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych włącznie. 

Przypomnijmy, że w styczniu agencja Moody's prognozowała, iż w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 2,8 rdr. Teraz jest już 3,2.


http://telewizjarepublika.pl/i-znowu-sukces-polskiego-rzadu-agencja-ratingowa-moody39s-podwyzszyla-szacunek-pkb-polski,46350.html