wtorek, 6 grudnia 2016

Radni PiS apelują do Marszałka Województwa Śląskiego

 
 
W czasie październikowej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały i apelu do Marszałka Województwa Śląskiego o bezzwłoczną pomoc i pilne rozwiązanie problemów finansowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

 
   W uzasadnieniu wezwania Marszałka Województwa Śląskiego do natychmiastowej pomocy prowadzonej przez niego placówki radni PiS napisali:
 

"W ostatnich dniach dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Pan dr n. med. Jerzy Pieniążek zaapelował do mieszkańców Bytomia o udzielenie wsparcia kierowanej przez niego placówce medycznej. Jak powiedział: „Nie ma takiej pomocy, której nie bylibyśmy w stanie przyjąć. Nasz szpital został zbudowany w roku 1910. Remontu i odświeżenia wymaga niemal każdy oddział. Miło nam będzie, jeśli zgłoszą się do nas firmy remontowe, markety i hurtownie budowlane, producenci sprzętów medycznych, pościeli, ręczników czy środków opatrunkowych”. Wcześniej z podobnym apelem wystąpił ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Pan Antoni Marczyński. Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej poprosił o pomoc w wyremontowaniu zapuszczonych, szpitalnych łazienek. Jak powiedział: „Warunki sanitarne oraz estetyka nie spełniają wymogów oraz warunków bezpieczeństwa dla chorych niepełnosprawnych. W obecnej trudnej sytuacji finansowej szpitala to przedsięwzięcie nie powiedzie się bez życzliwości, serdeczności i zaangażowania lokalnych firm budowlanych. Głęboko wierzymy, że wspólny wysiłek pozwoli nam na osiągnięcie zamierzonego celu”.
 

Funkcję organu założycielskiego pełni Województwo Śląskie, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego, i to do jego zadań należy zadbanie o właściwe zorganizowanie pracy jednostki, w tym przede wszystkim o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na jej działalność. Biorąc pod uwagę charakter działalności placówki oraz skalę problemu Rada Miejska w Bytomiu zwraca się z apelem do Marszalka Województwa Śląskiego o bezzwłoczną pomoc i pilne rozwiązanie problemów finansowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu".
 
   Uchwała autorstwa radnych Prawa i Sprawiedliwości została przyjęta jednogłośnie.