poniedziałek, 18 marca 2024

Nasz kandydat do Sejmiku

 


Przemysław Siemieniec kandydatem bytomian do Sejmiku Śląskiego!


Szanowni Mieszkańcy,

Podczas najbliższych wyborów samorządowych, które zaplanowano na dzień 7 kwietnia 2024r będę reprezentować BYTOM i jego mieszkańców prosząc Państwa o oddanie głosu na moją osobę jako radnego SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Nazywam się PRZEMYSŁAW SIEMIENIEC.

Urodziłem się w 1987r. w Bytomiu, wychowując się w rodzinie górniczo – nauczycielskiej. To tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki, uczęszczając do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Poli Maciejowskiej oraz do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Ukończyłem studia: Administrację oraz Prawo (mgr prawa) na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, studia podyplomowe z zarządzania Master of Business Administration (MBA)  na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a także odbyłem liczne szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, czy z zarządzania nieruchomościami.               

Od 3 lat kieruję ADM 1 z ramienia ZBM-TBS Sp. zo.o., zarządzając blisko 160 wspólnotami mieszkaniowymi w dzielnicy Stroszek, Sucha Góra, Stolarzowice oraz Górniki, poznając problemy mieszkańców i dążąc do ich rozwiązania w ramach posiadanych kompetencji. Przez okres ostatnich 3 lat dzięki dobrej współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych oraz dzięki wytężonej pracy udało się przeprowadzić w dzielnicy Stroszek kilkadziesiąt remontów polegających na termomodernizacji budynków (26), remontach klatek schodowych (31), odświeżeniu elewacji, stabilizacji gruntu, naprawie dachów, budowie kilku altanek śmietnikowych (dla kilkunastu wspólnot mieszkaniowych), miejsc parkingowych (3 parkingi), a także wpłynąć pozytywnie na odbudowę populacji jerzyków (ponad 200 budek lęgowych). W najbliższym czasie chciałbym pomóc rozwiązać problem z ograniczoną ilością miejsc parkingowych, bo wiem, że to przysparza sporo problemów mieszkańcom w dzielnicy Stroszek.

Mieszkańcom BYTOMIA dałem się poznać jako społecznik. Już będąc w szkole średniej i na studiach działałem w Młodzieży Franciszkańskiej Tau przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu. Od blisko 10 lat jestem mocno zaangażowany we współorganizowanie Szlachetnej Paczki, akcji świątecznej na terenie Bytomia, podczas której co roku blisko 100 rodzin z naszego miasta otrzymuje pomoc materialną. W ciągu 10 lat pomogliśmy blisko 1 tys. rodzinom z Bytomia. Współorganizowałem także inną akcję świąteczną pt. Obudź w sobie św. Mikołaja obdarowując paczkami ze słodyczami i zabawkami dzieci w rodzinach zastępczych, a także współorganizowałem akcję świąteczną na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2014r, gdy doszło do potężnego wybuchu gazu w jednym z bloków przy ul. Energetyki w dzielnicy Miechowice, zainicjowałem zbiórkę, dostarczając dary poszkodowanym rodzinom. Z uwagi na wykształcenie prawnicze pracowałem jako kurator społeczny oraz wykładowca przedmiotów prawniczych, ale także wspierałem osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej oraz materialnej w rozwiązywaniu ich problemów prawnych przez kilka lat pomagając w ramach Obywatelskiej Poradni Prawa.  Zainicjowałem w Bytomiu dwie edycje Festiwalu Podróżniczego „Okno na Świat” oraz Festiwal Pielgrzymkowy, eventy które miały na celu promocję Bytomia oraz zebranie środków finansowych dla dzieci                             ze świetlic środowiskowych, aby mogły pojechać na wakacje. Na co dzień współpracuję                          z różnymi fundacjami i stowarzyszeniami, często pomagając lub samemu organizując akcje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym i ubogim. Chętnie odwiedzam szpitale oraz domy pomocy społecznej, aby umilić czas starszym, schorowanym ludziom, a także odwiedzam dzieci w przedszkolach, organizując maluchom – warsztaty podróżnicze oraz czytam bajki w ramach ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom. Współorganizowałem w Bytomiu wigilię dla osób potrzebujących, dostarczałem żywność do noclegowni oraz domów pomocy społecznej i centrum interwencji kryzysowej, a także prowadziłem zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt w Bytomiu. Potrzebującym rodzinom na terenie naszego miasta potrafiłem dostarczać lodówkę, pralkę, kanapę, meble, wózek dziecięcy, czy wózek inwalidzki.

Z uwagi na działalność społeczną byłem kilkukrotnie nominowany przez Dziennik Zachodni do osobowości roku w Bytomiu w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Otrzymałem statuetkę Wolontariusz Roku na Gali Honorowych Dawców Nadziei za zorganizowanie niezwykłej wyprawy - 5 mln kroków dla Domu Nadziei, w ramach której poszedłem pieszo do Santiago de Compostela (szlak św. Jakuba), zbierając środki na nowy katolicki ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży. Ciekawostką jest fakt, że w 2008 roku pokonałem również pieszo - 1650 km, wyruszając sprzed Bazyliki Matki Bożej Piekarskiej, idąc o własnych siłach przez Bytom  do Watykanu, modląc się o pokój na świecie.Nadal chcę pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów, mieć wpływ na rozwój dzielnic, ubiegać się o dotacje dla naszego miasta, walczyć o Bytom, dlatego też wystartuję w nadchodzących wyborach na radnego SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z pozycji nr 3 z listy PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI w okręgu nr 4 (Gliwice, Bytom, Tarnowskie Góry, Powiat Gliwicki, Powiat Tarnogórski, Powiat Lubliniecki), reprezentując moje miasto – BYTOM oraz WSZYSTKICH jego MIESZKAŃCÓW.

Proszę pamiętać, że Sejmik Wojewódzki to możliwe wsparcie finansowe na rozbudowę szpitala, obiektu sportowego, domu kultury, budowę nowego przedszkola, czy żłobka, na naprawę dróg, ochronę zabytków, na transport publiczny, więc chciałbym, aby w Sejmiku Województwa Śląskiego była silna reprezentacja z naszego miasta, by pozyskiwać środki na nowe inwestycje.

W związku ze startem w nadchodzącym wyborach proszę WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BYTOMIA O WSPARCIE bez względu na sympatie polityczne, zarówno tych z Prawej, jak i Lewej strony, a także osoby niezdecydowane. Proszę o głosy mieszkańców, o ile doceniają Państwo moje dotychczasowe działania na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz miasta. Osoby niezdecydowane, nie znające mojej osoby, zapraszam do zapoznania się z moją kandydaturą i dotychczasową działalnością (Facebook, Instagram) oraz do bezpośredniego kontaktu celem bliższego poznania.

BYTOM potrzebuje w Sejmiku swoich przedstawicieli, ludzi młodych, ambitnych, uczciwych i otwartych  na potrzeby drugiego człowieka. Ludzi, którzy działają cały czas, a nie tylko w okresie wyborczym. LUDZI KTÓRZY STAWIAJĄ NA WSPÓŁPRACĘ I DIALOG PONAD PODZIAŁAMI, a zarazem ludzi wykształconych i doświadczonych, którzy będą potrafili pozyskiwać środki dla naszego miasta,  dla poszczególnych dzielnic (w tym także tych zapomnianych jak np. Stolarzowice, Górniki, Stroszek, Karb, czy Łagiewniki), godnie reprezentując jego mieszkańców.

Za oddane głosy na moją osobę w dniu 7 KWIETNIA b.r. już teraz bardzo dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Siemieniec