wtorek, 26 września 2023

Kolejne miliony dla Bytomia


Wbrew zaklinaniu rzeczywistości przez samorządowców PO i współpracujące z nimi media, Bytom po raz kolejny otrzymał dofinansowanie do inwestycji zmieniających miasto!

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to kolejny program wsparcia polskich samorządów. W jego ramach miasta mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Celem Programu jest odbudowa blasku zabytków w całej Polsce. Co ważne, dofinansowanie z Programu może wynieść aż 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny miasta wynosi zaledwie  2%.

26 lipca 2023 roku ruszył II nabór wniosków samorządów o dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, w którym wzięło udział także miasto Bytom. Wcześniej, w specjalnym ogłoszeniu prasowym, poseł Wojciech Szarama zachęcił wszystkie podmioty, a przede wszystkim władze Bytomia do kontaktu z jego Biurem Poselskim w celu uzyskania pomocy przy tworzeniu lub modyfikacji  wniosków niezbędnych dla uzyskania finansowania rządowego. Propozycja ta była efektem nieotrzymania przez Bytom dofinansowania w I edycji Rządowego Programu co stało się pretekstem do atakowania rządu przez polityków Platformy Obywatelskiej w Bytomiu. Jak się okazało był to atak zupełnie nieuzasadniony, bowiem Bytom właśnie otrzymał niemal 6 milionów złotych na rewitalizację naszych zabytków!  Przyznane finansowanie obejmie następujące inwestycje:

- Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu – 2 450 000 zł;

- Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha przy pl. Klasztornym – 3 500 000 zł.

W sprawie  konieczności wsparcia bytomskich zabytków poseł Wojciech Szarama odbył w ostatnim czasie szereg rozmów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poseł Szarama przedstawił problemy, z jakimi od wielu lat zmaga się Bytom, w szczególności te, wynikłe z likwidacji bytomskich zakładów pracy w okresie tzw. transformacji ustrojowej. Nie bez znaczenia były także informacje dotyczące historii naszego miasta i zabytków, które zgłoszone zostały do dofinansowania. Przykładowo w kontekście kościoła św. Wojciecha, bytomski poseł podkreślił fakt jego olbrzymiego znaczenia dla środowisk kresowych, bowiem  to właśnie w tym kościele, którego historia sięga XV wieku, od pierwszych lat powojennych  gromadzić zaczęli się Polacy wypędzeni po wojnie ze Lwowa i Wschodnich Kresów Rzeczypospolitej.

Informacje przekazane przez posła Wojciecha Szaramę pozwoliły także na uzyskanie dofinansowania na remont szkoły podstawowej nr 6, funkcjonującej przy ul. Królowej Jadwigi. Bez wątpienia wpływ na to miały rozmowy, jakie w swoim biurze poseł z Bytomia odbył z rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki. Ich argumenty okazały się, jak widać, bardzo pomocne.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 8 lat wspiera Bytom w dziele jego rewitalizacji” – komentuje poseł Wojciech Szarama. Bytomski poseł przypomniał także, iż całość środków finansowych, jakie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości zostały skierowane do Bytomia, w postaci wsparcia rodzin, dofinansowania do inwestycji, tarcz itp., w okresie od 2016 do połowy 2023 roku to ponad 1 miliard 149 milionów złotych. „Do tej kwoty doliczyć dzisiaj można 53 miliony, jakie dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego otrzymaliśmy ostatnio oraz niemal 6 milionów, jakie uzyskaliśmy na rewitalizację naszych zabytków” – dodaje poseł Wojciech Szarama.