środa, 21 kwietnia 2021

Wsparcie rządu dla Bytomia


Dwie kluczowe dla Bytomia ulice doczekają się gruntownej przebudowy!

Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Dzisiaj, na specjalnie zwołanej konferencji, Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę miast, które otrzymają dofinansowanie do złożonych przez siebie wniosków. Na liście tej nie mogło oczywiście zabraknąć naszego miasta. Gruntownego remontu i przebudowy doczekają się ulice Nawrota i Smolenia. Na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg miasto Bytom otrzyma niemal dwa miliony złotych.

Projekt ma być zrealizowany do listopada przyszłego roku.

Cieszę się, że Bytom wciąż korzysta z finansowej pomocy rządu – podkreśla Mariusz Janas przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu. Harmonijna współpraca rządu z samorządem, wsparcie Wojewody, Marszałka oraz naszego bytomskiego Posła Wojciecha Szaramy, przynosi dobre rezultaty.