środa, 31 marca 2021

Kolejne miliony dla Bytomia!


Po raz kolejny Bytom stał się beneficjentem pomocy finansowej rządu dla samorządów!

Tym razem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Bytom otrzymał aż 5 760 000 zł!

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Jakie działania zostaną zrealizowane wkrótce w naszym mieście?

2 200 000 zostanie przeznaczone na inwestycję pod nazwą „Inwestujemy w śląską kulturę”. Jest to  projekt mający na celu podniesienie atrakcyjności kluczowych obiektów kulturalnych województwa:

- Opera Śląska w Bytomiu – modernizacja sceny, w tym prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – termomodernizacja budynku wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. Inwestycja przyczyni się do poprawy energooszczędności i efektywności cieplnej budynku.

Przypomnijmy, iż wczoraj Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał nasze bytomskie muzeum na listę muzeów rejestrowych. Rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej.

Z kolei 1 850 000 zł. zostanie przeznaczone na przebudowę drogi przy ul. Węglowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia, w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych oraz utrzymania atrakcyjności istniejącej zabudowy usługowej. Przebudowa będącej obecnie w złym stanie technicznym drogi pozwoli na przyjęcie dużych obciążeń co jest niezbędne z uwagi na przewidywane obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych ze względu na powstawanie zakładów pracy w jej sąsiedztwie i położenie w sąsiedztwie obwodnicy Bytomia.

Kolejna transza, tym razem 1 710 000 zł zostanie wykorzystana na inwestycje obejmujące poprawę stanu ogólnodostępnej infrastruktury społecznej poprzez:

-budowę boiska z placem zabaw przy SP27 (ul. Świętochłowicka)

-modernizację i adaptację budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum na cele edukacyjno- kulturalne (ul. Stolarzowicka)

-modernizację budynku klubowego na zaplecze sportowe, montaż nawadniania i odtworzenie murawy boiska KS Nadzieja (ul.Worpie)

- modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego Śródmieście-Rozbark.

Cieszę się, że po raz kolejny udało się pozyskać fundusze dla naszego miasta. Moja radość jest tym większa, iż dofinansowanie otrzymały także dwa podmioty działające w moim okręgu wyborczym, czyli na Karbiu i w Miechowicach – komentuje radny Maciej Bartków, przewodniczący PiS w Bytomiu.

Podkreślić trzeba także olbrzymie zaangażowanie w tę sprawę bytomskiego posła na Sejm RP Wojciecha Szaramy, który od samego początku był zaangażowany w pozyskanie funduszy dla naszego miasta.

Na pomoc posła Wojciecha Szaramy możemy liczyć zawsze – podkreśla Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia – Także i tym razem wspierał nas na każdym etapie procedury pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, za co z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować.