poniedziałek, 23 grudnia 2019

Interpelacja w sprawie Muzeum Górnośląskiego


Interpelacja Posła Wojciecha Szaramy w sprawie wpisania Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do Państwowego Rejestru Muzeów.


                                                                                               Szanowny Pan
                                                                                               prof. Piotr Gliński

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego            Na podstawie art. 195 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253), kieruję do Pana Ministra zapytanie poselskie w sprawie  wpisania Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do Państwowego Rejestru Muzeów.


Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest największą pod względem zbiorów instytucją muzealną funkcjonującą w województwie śląskim. Jego początki sięgają roku 1910, kiedy to grupa miłośników miasta zawiązała Bytomskie Towarzystwo Muzealno-Historyczne i korzystając z prywatnych kolekcji, pamiątek oraz miejskich archiwaliów utworzyła pierwsze lokalne muzeum, które w krótkim czasie osiągnęło rangę placówki regionalnej. Dzisiaj, po ponad 100 latach działalności, wielodziałowe Muzeum Górnośląskie jest bez wątpienia perłą na mapie kulturalnej Śląska. Bogate zbiory, przekraczające liczbę miliona obiektów, są największą  tego typu kolekcją w całym regionie. Dzięki pomysłowości i zapałowi pracowników Muzeum Górnośląskiego, placówka ta może dzisiaj poszczycić się wieloma cennymi obiektami. Tak jest na przykład z kolekcją współczesnej sztuki polskiej, która w powszechnej opinii jest jedną z najlepszych kolekcji, jakie znajdują się w placówkach muzealnych całego kraju. W tym przebogatym zbiorze znalazły się niemal wszystkie kierunki i trendy, jakie zaistniały w polskiej sztuce w przeciągu ostatniego półwiecza. Wśród twórców, których działa podziwiać możemy w Bytomiu są między innymi: Edward Dwurnik, Leon Tarasewicz, Jerzy Nowosielski czy Władysław Hasior. Oczywiście kolekcja sztuki współczesnej nie jest jedyną pozycją, jaką poszczycić się może bytomskie muzeum. Dział Sztuki, który jest jedną z najważniejszych części Muzeum Górnośląskiego, to – obok sztuki współczesnej – także galerie: malarstwa polskiego (od końca XVIII wieku do czasów najnowszych), malarstwa europejskiego (XVI – XX wiek), rysunku i grafiki polskiej czy nowoczesnej rzeźby polskiej. Kolekcje Działu Sztuki obejmują wiele dziedzin i mają bardzo szeroki zakres chronologiczny – od średniowiecza po współczesność. Także pozostałe działy: Archeologii, Etnografii, Przyrody, Historii czy Kresów należą do znaczących i cieszących się uznaniem zbiorów. Ważnym osiągnięciem jednego z nich - Działu Historii jest zainicjowanie i organizowanie Ogólnopolskich Seminariów Powstań Śląskich i Plebiscytu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zorganizowano, we współpracy z wieloma wiodącymi instytucjami naukowymi, szesnaście seminariów, publikując materiały posesyjne w cyklu wydawnictw. Co ważne, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest także jednym z trzech muzeów w Polsce (obok Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi), które poddały się parametryzacji jako placówka naukowa  i uzyskały od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego status jednostki naukowejW dniu 24 października br. Śląski Urząd Marszałkowski przekazał do Ministerstwa wniosek o wpisanie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do Państwowego Rejestru Muzeów, który  prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej. W pełni popieram tę propozycję, tym bardziej, iż wcześniej wielokrotnie apelowałem zarówno do MKiDN, jak i ówczesnych władz województwa śląskiego o podjęcie takiej decyzji. Niestety, związane z Platformą Obywatelską i Ruchem Autonomii Śląska władze nie były przychylne Muzeum w Bytomiu, stąd też nie podjęły żadnych działań w tym kierunku.Biorąc powyższe informacje pod uwagę, uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie, kiedy Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zostanie wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów?