poniedziałek, 24 grudnia 2018

Rozmowa z posłem Wojciechem Szaramą

Zapraszamy do lektury wywiadu, jakiego poseł Wojciech Szarama udzielił dziennikowi „Gazeta Polska codziennie”.

 

1.W swoim expose premier Morawiecki, szeroko omówił program rozwoju tylko jednego regionu w Polsce, Śląska. Teraz podsumowując trzy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości także nawiązał do naszego regionu przytaczając słowa jednego z górników, który powiedział: "nie boimy się zmian, wiemy, że gospodarka musi się zmieniać". Jaką rolę odgrywa nasz region w rozwoju Polski dla Prawa i Sprawiedliwości i co w Pana opinii było najważniejsze dla woj. śląskiego w ciągu minionych trzech lat?

 

Górny Śląsk zawsze odgrywał bardzo ważną rolę w programie Prawa i Sprawiedliwości. Wielokrotnie podkreślaliśmy konieczność odejścia od złych pomysłów, jakie dla naszego regionu proponowała Platforma Obywatelska i jej koalicjanci. Od chwili przejęcia władzy w Polsce w roku 2015, pokazaliśmy, że można rządzić inaczej, rządzić mądrzej i lepiej. Minione trzy lata to przede wszystkim odejście od zwijania Śląska, czego przykładem może być chociażby dzisiejsza sytuacja, tak ważnej dla Śląska, branży górniczej. Uratowaliśmy przed bankructwem Kompanię Węglową i KHW, ustabilizowaliśmy sytuację  w całym sektorze, a działania, jakie podejmowaliśmy razem z zarządami i przedstawicielami związków zawodowych, przynoszą efekty, w postaci dobrych wyników spółek. Wyciągnęliśmy branżę z kryzysu, ratując tym samym tysiące miejsc pracy. Program dla Śląska, jaki zaproponowaliśmy, to 70 inwestycji sięgających kwoty niemal 40 mld złotych. Bez wątpienia jest to dokument przełomowy dla naszego regionu.  Składa się na niego 6 głównych zadań, jakimi są wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce i poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego. Naszym głównym celem jest przyspieszenie rozwoju województwa śląskiego, który teraz, dysponując większością w Sejmiku, będziemy mogli zrealizować.

 

2.Premier Morawiecki podkreśla, że zmiany są dostosowane do potrzeb zwykłego człowieka. Proszę wskazać trzy kwestie, w Pana opinii najważniejsze dla Polski, w ciągu minionych 3 lat i teraz - jeśli chodzi o programy Prawa i Sprawiedliwości.

 

Bez wątpienia doniosłą kwestią są nasze programy społeczne. 500+, z którego w ciągu tylko dwóch lat skorzystało ponad 400 tysięcy dzieci na Śląsku, a w całej Polsce 3,684 mln dzieci do 18 lat, wychowujących się w 2,413 mln rodzin. Należy podkreślić, że pieniądze te pobudziły konsumpcję, a to przełożyło się także na świetne, nienotowane wcześniej, wyniki polskiej gospodarki. Ważną kwestią jest ograniczenie bezrobocia, którego poziom, dzięki naszym działaniom, jest najniższy od 28 lat. Dzisiaj Polska należy do pierwszej trójki krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE. Trzecią kwestią, na jaką bym wskazał, jest walka z mafiami vatowskimi czy paliwowymi, bezkarnie drenującymi nasze państwo od wielu lat. To między innymi dlatego  po 10 miesiącach br. mamy nadwyżkę budżetową, która wynosi ok. 6 mld złotych. W ustawie budżetowej na 2018 rok założono deficyt na poziomie 41,5 mld zł, ale już dzisiaj wiemy, że będzie on o połowę niższy. Prawo i Sprawiedliwość obiecało Polakom uczciwość w rządzeniu i z tej obietnicy się wywiązuje.

 

3.Co odpowiedziałby Pan oponentom krytykującym priorytetowe programy Rodzina+, Mieszkanie+, wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów, czy obniżenia wieku emerytalnego?

 

Niestety, niemal cały okres tzw. III RP to czas rządów antyspołecznych. Kolonialny neoliberalizm, jaki zaproponowano Polakom w 1989 roku nie przewidywał żadnej pomocy państwa tym, których skutki prowadzonej polityki dotknęły najbardziej. Dopiero Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ten stan rzeczy. Nasze programy społeczne pozwoliły wielu polskim rodzinom wyjść z finansowego „dołka”, co potwierdzają wszystkie badania. Tylko program 500 plus, jak wynika z raportu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu,  zmniejszył odsetek dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie aż o 94 procent! Według danych Banku Światowego, przed wprowadzeniem tego świadczenia poniżej minimum egzystencji żyło 11,9 proc. najmłodszych w Polsce, natomiast po jego wprowadzeniu stanową oni zaledwie 0,7 procenta. Z kolei Główny Urząd Statystyczny zauważył, że zmniejszył się również zasięg ubóstwa skrajnego w gospodarstwach z osobami niepełnosprawnymi. Przypomnę, że tylko w 2017 roku, rząd PiS przeznaczył na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów rekordową kwotę 16,8 mld zł., czyli prawie 2,7 mld zł. więcej niż w 2015 roku. Jak podkreślają sami przedstawiciele osób niepełnosprawnych, rząd PiS jest jedynym rządem, który ujął się za osobami niepełnosprawnymi. Dziwią mnie ataki na nas za to, że konsekwentnie pomagamy Polakom i sukcesywnie odwracamy złe trendy, panujące w polskiej polityce od roku 1989 roku. Mogę jednak zapewnić, że z tej drogi, drogi Dobrej Zmiany dla Polski, nie zejdziemy.

 
 

4.Premier Morawiecki zapowiada w 2019 r. zajęcie się problemem zdrowia, m.in. skrócenie kolejek do specjalistów. Czy zdrowie, to jedna z tych kwestii, o których trzeba powiedzieć, że nie udało się tego zmienić?

 

Jak podkreśla Premier Mateusz Morawiecki, służba zdrowia jest wielkim wyzwaniem dla państwa polskiego, dla budżetu i dla każdej formacji politycznej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza coraz większe nakłady na finansowanie opieki zdrowotnej, jako pierwszy także podjął prace zmierzające do systematycznego zwiększenia finansowania służby zdrowia do poziomu 6% PKB. Na wiele zabiegów już dzisiaj czeka się zdecydowanie krócej, szczególnie widać to w okulistyce czy ortopedii. Pamiętać jednak trzeba, że wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie nie da się naprawić w ciągu jednej kadencji.

 

 

5.Walka ze smogiem i elektromobilność. Polska w sposób zdecydowany walczy ze smogiem, mimo że węgiel pozostaje strategicznym surowcem energetycznym. W jaki sposób udaje się osiągnąć równowagę w tej kwestii?

 

Smog jest poważnym problemem, stąd kolejny program rządu Prawa i Sprawiedliwości, mający na celu realną pomoc w ograniczaniu niskiej emisji. Mowa tu oczywiście o programie „Czyste Powietrze”, którego budżet to aż 103 miliardy złotych.  Za jego realizację odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska oraz Bank Ochrony Środowiska. Podstawowe cele to poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Trzeba także pamiętać, iż walka ze smogiem nie jest tożsama walce z węglem, którego wyeliminowanie w krótkim czasie jest zwyczajnie niemożliwe, a zdaniem wielu nawet niekonieczne. Konstrukcja współczesnych kotłów węglowych sprawia bowiem, że spalanie węgla nie musi być tak bardzo uciążliwe. Jeśli zaś chodzi o elektromobilność, to rozmawiamy właśnie w chwili, gdy Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, iż w ciągu najbliższych 10 lat mamy zamiar przeznaczyć na ten cel, co najmniej 3 miliardy euro. Za te pieniądze będziemy rozwijać projekty badawcze, które przełożą się także na wzrost innowacyjności i jakości powietrza.