niedziela, 15 kwietnia 2018

Odpady w Bytomiu. Interwencja Jarosława Kaczyńskiego.


W reakcji na informacje dotyczące procederu nielegalnego składowania i przetwarzania odpadów w Bytomiu Prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął interwencję w Ministerstwie Środowiska.Pod koniec 2017 roku pełnomocnik PiS w Bytomiu Maciej Bartków, po konsultacjach z Mariuszem Janasem, przewodniczącym Rady Miejskiej w naszym mieście, wystosował pismo opisujące problemy z jakimi w kontekście odpadów borykają się mieszkańcy Bytomia. W dokumencie opisano między innymi kulisy niezgodnego z prawem procederu magazynowania odpadów w Bytomiu, wskazano osoby w niego zamieszane, związki pomiędzy firmami działającymi w tej branży, a także dotychczas podjęte przez bytomski PiS działania zmierzające do ukrócenia takiej działalności.   W piśmie czytamy m.in.:

W wyniku utraty większości przez radnych popierających prezydenta Damiana Bartylę, nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Bytomiu został radny PiS Mariusz Janas, który od samego początku zaangażował się w walkę z nielegalnym procederem składowania odpadów w mieście, (…). W tej sprawie, Mariusz Janas odbył szereg spotkań, m.in. z mieszkańcami miasta (…), z Wojewodą Śląskim czy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Skierował także kilka zawiadomień do Prokuratury i Wydziału PG Policji w Bytomiu o możliwości popełnienia przestępstwa – w tym przez prezydenta miasta Bytomia. Nasze działania uzyskały silne wsparcie posła Wojciecha Szaramy, który m.in. skierował liczne wystąpienia, w tym do Prokuratora Generalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska.  Konsekwentna walka Prawa i Sprawiedliwości o przywrócenie porządku w Bytomiu, spotkała się niemal natychmiast z reakcją środowisk jej nieprzychylnych. W gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Janasa, znajdującym się w gmachu Urzędu Miejskiego, we wrześniu br. ujawniono zainstalowany tam podsłuch, a on sam stał się w ostatnich dniach celem oszczerczego, opartego na kłamstwach ataku, (…), którego efektem ma być – według zapowiedzi prezydenta Damiana Bartyli – dyscyplinarne zwolnienie go z pracy i wyeliminowanie z polityki. Nie bez znaczenia jest kontekst czasowy ostatniego ataku, podjętego dzień po tym, gdy poznaliśmy oficjalnie ogłoszoną przez Komisarza Wyborczego w Katowicach datę referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia z zajmowanego stanowiska. (…)

Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu jest jedynym podmiotem, który w żaden sposób nie jest związany z przestępczym procederem składowania odpadów. Nie wiążą nas z tym środowiskiem żadne relacje, ani biznesowe, ani towarzyskie. Oczywistym jest, iż tylko PiS jest w stanie podjąć skuteczną i zakończoną sukcesem walkę z tą patologią, o czym przekonanych jest coraz większa liczba aktywnych mieszkańców naszego miasta. Niestety, w chwili obecnej, brakuje nam silnego wsparcia ze strony przede wszystkim służb, jak CBA czy – z uwagi na skalę procederu w całej Polsce – ABW. Z naszych informacji wynika, iż od kilku lat informowano CBA o licznych nieprawidłowościach mających miejsce w Bytomiu, niestety bez żadnej reakcji. Korzystając z okazji, uprzejmie proszę Pana Prezesa o pomoc w zainteresowaniu odpowiednich osób (…), deklarując jednocześnie wolę udzielenia Panu wszelkich dodatkowych informacji.

W załączeniu, Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości  przekazano także kopię „Czarnej Księgi Odpadów” opracowanej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu.

W reakcji na przekazane informacje, Jarosław Kaczyński w dniu 21 marca br. skierował na ręce Ministra Środowiska pismo, w którym przekazał otrzymane materiały, prosząc jednocześnie o kompleksowe wyjaśnienie spraw poruszonych w naszym wystąpieniu. W przekazanej Jarosławowi Kaczyńskiemu odpowiedzi, Minister Środowiska pisze m.in.:

Po zapoznaniu się z otrzymanym materiałem wystąpiłem do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o weryfikację nieprawidłowości, analizę dotychczasowych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu spraw opisanych w przekazanym materiale. Po uzyskaniu informacji od Inspekcji Ochrony Środowiska niezwłocznie przekażę uzupełnienie niniejszej odpowiedzi. Ponadto ze względu na poruszone w korespondencji Pana Macieja Bartków wątki przestępczo-gospodarcze przekazałem materiał do Centralnego Biura Śledczego Policji.

W dalszej części korespondencji Minister Środowiska przedstawia zmiany legislacyjne, jakie wkrótce zostaną przyjęte przez Radę Ministrów, oraz te które już zostały wprowadzone.

Jak podkreśla Mariusz Janas, przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu – Bardzo cieszę się z interwencji Jarosława Kaczyńskiego. Tej sprawy nie odpuścimy. Już dzisiaj deklaruję także, że jeżeli mieszkańcy Bytomia w wyborach zdecydują się na powierzenie władzy Prawu i Sprawiedliwości, dopilnujemy, aby żadne nowe zezwolenia na prowadzenie w mieście działalności związanej z tzw. przetwarzaniem odpadów nie były wydawane. Dotychczas obowiązujące będziemy zawieszać i cofać, a od osób winnych zdegradowania miasta dochodzić będziemy przywrócenia zniszczonym przez nich terenom pierwotnego kształtu i finansowego odszkodowania. Czas skończyć śmieciowe Eldorado w Bytomiu.
Kopia odpowiedzi Ministra Środowiska