sobota, 3 marca 2018

Ulica Wiktora Maksa!W dniu 27 lutego br. Klub Radnych PiS w bytomskiej Radzie Miejskiej zwrócił się do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka  z wnioskiem o ustanowienie w Bytomiu ulicy imienia Wiktora Maksa. Jak właśnie się dowiedzieliśmy, Wojewoda Śląski przychylił się do prośby radnych PiS i w dniu wczorajszym podpisał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę ulicy Dywizji Kościuszkowskiej na ulicę Wiktora Maksa.


Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu z uznaniem przyjmuje decyzję Wojewody Śląskiego, przywracającą pamięci bytomian tę zasłużoną dla Szombierek i naszego miasta postać. 

W podpisanym przez przewodniczącego Klubu Radnych PiS Alfreda Pyrka piśmie do Wojewody czytamy:


W związku z koniecznością dostosowania nazw ulic do wymogów ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publ, w imieniu Klubu Sprawiedliwości w Bytomiu zwracam się z poniższym wnioskiem.

W świetle informacji przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej zmianie ulec powinna między innymi nazwa ulicy Dywizji Kościuszkowskiej. Jak wskazuje IPN:

1 Dywizja Piechoty (im. T. Kościuszki) - związek taktyczny zorganizowany przez władze Związku Sowieckiego wbrew władzom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej w 1943 roku. Władze Rzeczypospolitej Polskiej nazywały tę i kolejne tego typu jednostki formacjami powołanymi do życia przez Rząd Sowiecki pod polską nazwą, oddzielając polityczny wymiar ich wykorzystania przez Stalina od zrozumienia dla losu szeregowych żołnierzy, którym Sowieci uniemożliwili rekrutację do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Na czele 1 DP J. Stalin postawił Zygmunta Berlinga - zdegradowanego dezertera z Wojska Polskiego, który w ramach wewnętrznych decyzji władz ZSRS został mianowany w sowieckich siłach zbrojnych na stopień generalski. (...) Polityczny nadzór nad 1 DP formalnie sprawował utworzony na polecenie Stalina Związek Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską (członkinią Rady Najwyższej ZSRS) na czele. 15 lipca 1943 roku żołnierze dywizji złożyli przysięgę, w której umieszczono słowa o dochowaniu wierności Związkowi Sowieckiemu i braterstwie broni z Armią Czerwoną. (...) Szeregowi żołnierze nie mieli wpływu na oblicze polityczne tych jednostek, na kształt prowadzonej przez aparat polityczno-wychowawczy indoktrynacji ani też na sposób wykorzystania tej jednostki w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Klub Radnych PiS w Bytomiu zwraca się z wnioskiem, aby podejmując decyzję o zmianie nazwy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej, położonej w Bytomiu- Szombierkach, nadał Pan tej ulicy nazwę Wiktora Maksa.

Wiktor Maks był współzałożycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Sportowego „Poniatowski” - protoplasty GKS „Szombierki” Bytom.

Polskie Towarzystwo Sportowe „Poniatowski” zostało utworzone w listopadzie 1919 roku w Szombierkach. Spotkanie założycielskie nowego klubu, którego fakt przyjęto za datę narodzin Towarzystwa, miało miejsce w położonym przy dzisiejszej ulicy Aleksandra Puszkina1 mieszkaniu Wiktora Maksa, znanego wówczas lokalnego działacza sportowego. Celem nowo utworzonego klubu było skupienie polskojęzycznej młodzieży zamieszkałej na terenie Szombierek. Sekcją wiodącą miała być sekcja piłki nożnej, dyscypliny sportowej coraz bardziej popularnej na Górnym Śląsku. 

21 lutego 1920 roku w restauracji położonej przy dzisiejszej ulicy Wincentego Witosa w Szombierkach odbyło się oficjalne zebranie założycielskie nowego klubu. Walne zgromadzenie członków zatwierdziło istniejące już Towarzystwo Sportowe „Poniatowski” jako organizację sportową. Pierwszym prezesem nowego klubu wybrany został Wiktor Maks. Nadanie klubowi imienia księcia Józefa Poniatowskiego nie było przypadkowe. Generał i Naczelny Wódz Księstwa Warszawskiego był bowiem symbolem walki, męstwa i wolności. 

Wiktor Maks był ściśle związany z Polskim Komitetem Plebiscytowym, którego siedziba mieściła się w Bytomiu, w Hotelu „Lomnitz”. PKB, wspierając polski klub przekazał mu, na osobistą prośbę Wiktora Maksa, stroje sportowe i inne akcesoria piłkarskie potrzebne do funkcjonowania nowego klubu. W budzącym największe wówczas emocje w Bytomiu meczu, rozegranym w roku 1921 pomiędzy „Polonią” Bytom a „Poniatowskim” Szombierki, piłkarze klubu Wiktora Maksa wystąpili ubrani w koszulki w biało-czerwone pasy i spodenki białe z czerwonymi lampasami. Było to nawiązanie do polskich barw narodowych. 

Wiktor Maks to dzisiaj postać całkowicie zapomniana. Wszystkie dostępne publikacje wspominają o nim zdawkowo, pomimo iż w historii Bytomia, a zwłaszcza Szombierek, zapisał znaczącą i chlubną kartę. 

Informuję jednocześnie, iż taka propozycja została skonsultowana z mieszkańcami Szombierek, a także działaczami i kibicami piłkarskimi z naszego miasta.

Z poważaniem
Alfred Pyrk
Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Bytomiu