piątek, 7 kwietnia 2017

Z Wojewodą o Metropolii

 
W dniu 6 kwietnia br. z  Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem  spotkał się Mariusz Janas, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu i kandydat PiS na prezydenta tego miasta.  Przewodnim tematem rozmowy były sprawy związane z podpisaną właśnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawą metropolitalną...

   Metropolia to przede wszystkim korzyści finansowe dla aglomeracji śląskiej, która od stycznia 2018 roku otrzyma pełne budżetowe finansowanie oraz nowe kompetencje.  Najważniejsze zadanie, jakie już wkrótce staną przed śląskimi samorządowcami  to organizacja transportu, kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój obszaru metropolii, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich czy promocja związku i naszego województwa.

   Mariusz Janas zapoznał Wojewodę z uchwałą bytomskiej Rady Miejskiej, w której radni jednogłośnie zaapelowali o utworzenie siedziby Metropolii w Bytomiu. Podkreślił, iż to właśnie Bytom, zarówno z powodów historycznych, jak też  miejsca i pozycji w aglomeracji śląskiej byłby najlepszym wyborem dla umiejscowienia siedziby nowotworzonego związku. „Taka decyzja mogłaby stać się poważnym impulsem prorozwojowym dla naszego miasta. Podniosłaby także jego znaczenie, rozpoczynając, mam nadzieję, okres sanacji Bytomia, miasta, które – jak zapisano w uchwale -  przez lata pełniło rolę lidera w regionie” – powiedział Mariusz Janas.


     W trakcie rozmowy omówiono także problemy finansowe, z jakimi boryka się Bytom. Mariusz Janas podziękował Wojewodzie, jako przedstawicielowi rządu w terenie, za działania  Ministerstwa Rozwoju, które niedawno przekazało dla Bytomia 5 milionów złotych, z przeznaczeniem na pilotaż projektów związanych z rewitalizacją miasta.

     Jarosław Wieczorek poinformował, iż znany jest już wstępny orientacyjny harmonogram działań związanych z tworzeniem związku metropolitalnego, upubliczniony właśnie przez samorząd Katowic. Wyraził radość, iż także bytomscy samorządowcy  aktywnie włączają się w prace nad przyszłym kształtem metropolii. Za szczególnie ważne uznał zaangażowanie w ten proces społeczników i organizacji pozarządowych. Zadeklarował także wszelką możliwą pomoc dla Bytomia w przezwyciężaniu problemów, z jakimi od lat zmaga się nasze miasto. 

     „Jestem zadowolony z efektów spotkania” – powiedział po jego zakończeniu wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusz Janas. „Wojewoda Śląski jest wieloletnim i cenionym samorządowcem, zatem rozmowa stała na wysokim poziomie. Myślę, iż jeszcze niejeden raz będziemy się spotykać w ważnych dla Bytomia sprawach”. Mariusz Janas zapowiedział także dalsze spotkania ze śląskimi samorządowcami, w tym przede wszystkim z prezydentami miast naszego regionu.