czwartek, 29 października 2015

Oświadczenie ws. Giełdy Staroci

W związku z rozpowszechnianymi na FB informacjami dotyczącymi rzekomej chęci "likwidacji" bytomskiej Giełdy Staroci przez jednego z radnych PiS wyjaśniam.

Bytomski Jarmark Staroci na stałe wrósł w krajobraz naszego miasta, a od kilku lat w krajobraz Szombierek. Ani Prawo i Sprawiedliwość ani też żaden z radnych nie chciał i nie chce jego likwidacji.

Radny Piotr Patoń, wybrany do Rady Miasta głosami mieszkańców Szombierek od samego początku wypełnia swój mandat sumiennie i w interesie nie tylko swoich wyborców. W związku z licznymi skargami okolicznych mieszkańców, na ich wniosek zwrócił się do Prezydenta miasta Bytomia Pana Damiana Bartyli z interpelacją w której zawarł zgłoszoną mu prośbę przeniesienia Targu w inne miejsce oraz o objecie jego okolic nadzorem miejskich służb mundurowych w dniach jego funkcjonowania. Należy podkreślić, iż radny wypełnia swój mandat z woli wyborców i zobowiązany jest do występowania w ich interesie w każdej, sygnalizowanej przez nich sprawie.

Informuję także, iż odpowiadając na powyższą interpelację Wiceprezydent Bytomia Pan Andrzej Panek napisał, iż nie ma możliwości przeniesienia bytomskiej Giełdy Staroci w inne miejsce. Podzielając troskę radnego dotyczącą problemów mieszkańców Szombierek, Pan Andrzej Panek skierował pismo do Komendanta Straży Miejskiej w Bytomiu Pana Zbigniewa Walaska z prośbą o objecie szczególnym nadzorem okolic Giełdy w czasie jej trwania i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa oraz odpowiedniego komfortu okolicznym mieszkańcom.

Podkreślam zatem raz jeszcze, że nie istnieją żadne plany przeniesienia, a tym bardziej likwidacji Giełdy Staroci, a jeśli kiedykolwiek by się pojawiły to gwarantuję, iż Prawo i Sprawiedliwość w Bytomiu nigdy nie wyrazi na nie zgody. Jestem przekonany, iż miejsce to służyć będzie pasjonatom i kolekcjonerom przez długie lata.

Maciej Bartków 
Przewodniczący PiS w Bytomiu